Marszałkowski Budżet Obywatelski – lista zadań dopuszczonych do głosowania

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zamieszczamy poniżej listę zadań, które po weryfikacji zostały dopuszczone i nie zostały dopuszczone do głosowania. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przyjętym Regulaminem wnioskodawcom przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji.

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgłaszający zadanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zadań niedopuszczonych do głosowania może wnieść odwołanie do Zarządu Województwa Opolskiego od decyzji o niedopuszczeniu zadania do głosowania, za pośrednictwem Zespołu zadaniowego ds. Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nasze serwisy