Sięgnij po pieniądze

4 miliony 600 tysięcy dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu, kultury i turystyki. To więcej pieniędzy niż w ostatnich latach przeznaczonych na te konkursy.

Organizacje sportowe oraz te zajmujące się kulturą i turystyką mogą sięgnąć po pieniądze, które jak co roku przekazuje urząd marszałkowski.

Jak informuje Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego odpowiedzialny m.in. za sport i kulturę w regionie, zasada pozostaje ta sama. Osobną pulę pieniędzy do dyspozycji mają zespoły ekstraligowe, kluby sportowe oraz organizacje interdyscyplinarne propagujące sport. Wspierane są wydarzenia turystyczne i kulturalne.

– Jest to ogromne wsparcie, szczególnie dla środowisk sportowych. Przekazujemy temu środowisku 1 milion 350 złotych, a do tego 350 tysięcy złotych na wkłady własne, które są niezbędne do tego, aby brać udział w konkursach centralnych. Konkurs na wspieranie najwyższych klas rozgrywkowych w grach zespołowych i sportach motorowych, to 500 tysięcy złotych. Zapraszamy do aplikowania o te pieniądze – mówi Zbigniew Kubalańca.

 

Konkurs ogólny na wszelkie zadania dla klubów i organizacji sportowych, w szczególności w sportach indywidualnych, pozwala na wspieranie szkolenia kadr trenerskich, instruktorskich i sędziowskich. Wspomaga udział w zawodach sportowych oraz organizację takich zawodów  w województwie. Pieniądze pozwalają na upowszechnianie  kultury fizycznej  w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Osobną pulę pieniędzy, czyli 280 tysięcy złotych, przeznaczono na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 320 tysięcy złotych zaś na inicjatywy i wydarzenia turystyczne i krajoznawcze.  W ramach konkursu w zakresie turystyki i krajoznawstwa pieniądze można otrzymać na działalność turystyczno – krajoznawczą w województwie, rozwój produktów turystycznych i systemu informacji turystycznej województwa, promowanie walorów turystycznych regionu oraz na ratownictwo i ochronę turystów w regionie.

Konkurs w dziedzinie kultury obejmuje realizowanie inicjatyw mających na celu rozwijanie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży z województwa opolskiego., promocje twórców działania związane z ofertą kulturalna dla rodzin w regionie.  Szczegółowe wytyczne dotyczące konkursów można znaleźć w opracowanych regulaminach.

Dodajmy, że zadania w ramach konkursu muszą być realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2019 r. Wszystkie powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej, bo właśnie taką rocznicę obchodzimy w tym roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy