Małe granty – komunikat!

KOMUNIKAT

dla oferentów zadań publicznych realizowanych z budżetu województwa opolskiego na podstawie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. „pozakonkursowy tryb Małych Zleceń”.

(w sytuacji zagrożenia koronawirusem i związanych z tym decyzjami ograniczeń w życiu społecznym)

Zarząd Województwa Opolskiego nie będzie do odwołania rozpatrywał, przyjmował i finansował ofert pozakonkursowych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o planowanie 90 dniowych zadań w terminach późniejszych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy