Urząd marszałkowski wznawia bezpośrednią obsługę klientów

W związku ze znoszeniem obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa klienci urzędu marszałkowskiego mogą załatwiać sprawy we wszystkich budynkach UMWO (Piastowska, Krakowska, Hallera, Żeromskiego).

Konieczne jest przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom urzędu, nadal preferowaną formą kontaktu z klientem jest forma elektroniczna, telefoniczna bądź korespondencyjna.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych UMWO możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym bądź mailowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dopuszczalna liczba klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Klienci urzędu zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym.

Nasze serwisy