Kolejne dotacje na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne

Ponad 14,3 mln złotych – tyle pieniędzy trafi do 47 firm z regionu, które zamierzają wdrożyć nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Rozwiązania te mają pomóc przedsiębiorcom usprawnić ich pracę, relacje z klientami czy partnerami biznesowymi.

Wśród 47 projektów, które zarząd województwa opolskiego przyjął do dofinansowania, znalazł się np. projekt, w ramach którego powstanie mikroprocesorowy system zarządzania produkcją i monitoringu linii odlewniczej, platforma sprzedażowa czy system informatyczny wspomagający działalność firmy rekrutacyjnej.

– To już drugi nabór w naszym regionie, w ramach którego wspieramy nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Duże zainteresowanie jednym i drugim naborem oraz wybrane ostatecznie do dofinansowania projekty są dowodem na to, że nasi przedsiębiorcy chcą unowocześniać swoje firmy, wprowadzać nowinki i mają duży potencjał – podkreśla marszałek Andrzej Buła.

W rozstrzygniętym właśnie naborze przedsiębiorcy złożyli w sumie aż 95 wniosków o wsparcie. To jedno z tych działań, na które wpłynęło ich najwięcej. Jedna firma mogła dostać od 100 tys. zł do 500 tys. zł na realizację projektu teleinformatycznego. – Dotacje można było pozyskać na informatyczne systemy obsługi klientów czy systemy informatyczne i komunikacyjne usprawniające działalność przedsiębiorstw – wyjaśnia Roland Wrzeciono, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, które ogłaszało nabór.

Wartość wszystkich 47 przyjętych w tym naborze do dofinansowania zadań to prawie 29 mln zł; wartość przyznanego dofinansowania – ponad 14,3 mln zł. – To o ponad 4 miliony więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Uznaliśmy jednak, po ocenie projektów i biorąc pod uwagę zapotrzebowanie firm, że warto tę pulę zwiększyć – dodaje marszałek Andrzej Buła.

Wnioski w tym naborze można było składać w marcu. Najniższe przyznane dofinansowanie wyniosło nieco ponad 105 tys. zł, najwyższe niespełna pół miliona złotych. Wartość najmniejszego realizowanego projektu to nieco ponad 184 tys. zł, a najdroższego ponad 1,2 mln zł.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również pierwszy nabór dotyczący wsparcia dla nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, ogłoszony w połowie 2016 roku, a rozstrzygnięty w marcu 2017 roku.  – Przedsiębiorcy złożyli w nim aż 127 wniosków o dofinansowanie, najwięcej ze wszystkich dotychczasowych naborów – podaje Roland Wrzeciono.

Wśród wybranych do dofinansowania w pierwszym naborze 49 projektów były np. mobilna platforma do szkoleń; system do obsługi targów wirtualnych; platforma videolearningowa; wdrożenie specjalistycznego systemu sprzedaży internetowej; systemu informatycznego do automatyzacji procesów wewnętrznych czy innowacyjnego oprogramowania laboratoryjnego. Przyznane wówczas wsparcie wyniosło prawie 16 mln zł, a całkowita wartość rozwiązań teleinformatycznych, które tworzą firmy z tym dofinansowaniem – prawie 33 mln zł.

Pieniądze dostępne w ramach naboru na rozwiązania teleinformatyczne pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Ogółem w ramach RPO WO na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano w nim łącznie ponad 160 mln euro. Dotychczas OCRG ogłosiło siedemnaście naborów konkursowych. Trzynaście z nich już rozstrzygnięto.

KK – OCRG

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy