Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w gminie Lewin Brzeski

Już w trzech sołectwach gminy Lewin Brzeski zakończyły się tegoroczne działania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Jednym z nich było odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych.

Zakończenie tej inwestycji stało się okazją do spotkania władz gminy i sołectwa Sarny Małe z członkiem zarządu województwa Antonim Konopką.

Antoni Konopka, oglądając odnowiony obiekt, wyrażał duże słowa uznania pod adresem pani sołtys Danuty Daszkiewicz, mieszkańców i władz gminy.  – Teraz to piękny budynek i zadbany wokół niego teren. Należą się słowa podziękowania i wyrazy uznania dla mieszkańców, pani sołtys, dla burmistrza za to, że umieją wykorzystać środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej tak, żeby stworzyć  miejsce integracji mieszkańców sołectwa – mówił. Podkreślał też, że te inwestycje i realizacja pomysłów mieszkańców wsi pozwalają na zwiększenie atrakcyjności tych miejsc zamieszkania.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara informował, że odnowienie świetlicy w Sarnach Małych to był wspólny wysiłek urzędu marszałkowskiego, gminy i sołectwa. Zwracał uwagę na to, że to właśnie pieniądze z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwoliły na zebranie brakującej kwoty do tego zadania. – Wspólnym wysiłkiem złożyliśmy te pieniądze w jedną kupkę i świetlica została odnowiona, ku uciesze mieszkańców. A trzeba podkreślić, że pani sołtys i mieszkańcy bardzo dbają o swoją miejscowość, także pracując społecznie.

https://youtu.be/RwuzfjKEu0Q

W gminie Lewin Brzeski jest 20 sołectw, w tym roku w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej bierze udział 7 z nich. Oprócz elewacji budynku świetlicy w Sarnach Małych mieszkańcy Golczowic doposażyli już miejscowy plac zabaw, a w Przeczy kupili huśtawki, które stanęły obok istniejącej już siłowni zewnętrznej. Powstały więc kolejne atrakcyjne i bezpieczne miejsca do wypoczynku i uprawiania sportu przez mieszkańców. Realizowane są też kolejne zadania – w Buszycach trwa remont świetlicy wiejskiej, w Chróścinie powstaje altana na placu rekreacyjno-sportowym, podobna altana stanie także w Mikolinie, a w Leśniczówce zostanie odnowione ważne dla mieszkańców tej miejscowości miejsce spotkań eucharystycznych pod krzyżem.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy