Opolskie się rozwija – to fakt

Marszałek Andrzej Buła wraz z zarządem zainaugurował podsumowanie ostatnich lat pracy samorządu województwa. Zapowiedział spotkania tematyczne, na których będą prezentowane efekty działań samorządu.

Na konferencji prasowej odniósł się również do wypowiedzi lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości nt. niezrealizowanych przez samorząd województwa obietnic. – Odpowiadamy na frustrację i kompleksy lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucając nam niezrealizowanie obietnic, sami pokazują, że nie potrafią wybudować kilometra drogi krajowej czy zadbać o zabezpieczenia przeciwpowodziowe – mówił marszałek Andrzej Buła na konferencji.

Gospodarz województwa zapowiedział, że do zakończenia kampanii wyborczej, do wszystkich powiatów województwa opolskiego zawitają kandydujący do sejmiku, którzy będą prezentować dokonania ostatnich 12 lat, a szczególnie ostatniej kadencji.  Pokazał również dwutomowy „Raport prawd i dokonań”, który zawiera najważniejsze inwestycje i projekty,  jakie zrealizowano w ostatniej kadencji samorządu.

Wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny za służbę zdrowia, odpowiadając na jeden z zarzutów podkreślał, że rehabilitacja dziecięca w województwie się rozwija. Przypomnijmy, że samorząd województwa sprzedał będący w fatalnym stanie technicznym budynki w Suchym Borze i „Aleksandrówkę” w Jarnołtówku.  – Ośrodki rehabilitacji dziecięcej straciły kontrakt. Pani poseł PiS Katarzyna Czochara uczestniczyła w procedurach i widziała nasz wysiłek. Jako zarząd województwa opolskiego lobbowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, aby rehabilitacja dziecięca była kontraktowana odrębnie od rehabilitacji dorosłych. To się nie udało – mówił Roman Kolek. Marszałek Andrzej Buła przypomniał zaś, że poseł Katarzyna Czochara obiecała na te ośrodki 5 milionów złotych. – Ostatecznie koleżanki i koledzy posłanki zabrali te pieniądze i rozdali sobie na nagrody – mówi marszałek. Wicemarszałek Roman Kolek dodał jednocześnie, że kłamstwem jest mówienie, że dzieci pozostały bez opieki. Nie ma bowiem o likwidacji rehabilitacji dziecięcej, ale faktem jest jej przeniesienie do szpitala w Kup (Stobrawskie Centrum Medyczne). – W tym szpitalu właśnie organizowany jest oddział całodobowej rehabilitacji dziecięcej, którego nigdy w województwie opolskim nie było – podkreślał Roman Kolek.

Członkowie zarządu województwa podkreślali, że wydatki na analizy  naukowe i ekonomiczne  dotyczące potrzeby utworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej nie uszczupliły wydatków na konkretne Działania na ten cel. To były pieniądze z zewnątrz, w projektu, właśnie na ten cel przeznaczone. To były 3 miliony złotych, dzięki którym dziś, w ramach programu „Opolskie dla rodziny”, realizowane są konkretne projekty, m.in. dotyczące bezpłatnej pomocy dla całych rodzin. Już półtora miliarda złotych zaangażowane jest w takie działania w całym regionie.

 

Szymon Ogłaza, odpowiedzialny za drogi wojewódzkie mówi, że rząd PiS, który zarządza drogami krajowymi, nie zrealizował do tej pory żadnej poważnej inwestycji na tych drogach w województwie opolskim. Jak się okazuje, najważniejsze budowy i przebudowy w regionie właśnie odbywają dzięki inicjatywie i pieniądzom urzędu marszałkowskiego. Nie byłyby one możliwe bez skutecznego ubiegania się o unijne pieniądze. Szymon Ogłaza wyliczał, że przez ostatnie cztery lata zbudowano bądź przebudowano 145 km dróg wojewódzkich. Najważniejsze z nich to  zakończone obwodnice Grodkowa, Czarnowąsów, budowana dziś obwodnica Malni i Choruli. Wkrótce będzie budowana obwodnica Dobrodzienia. – To są fakty. Drogi są budowane i remontowane. Inwestycje, w chwilę po podpisaniu umów, są realizowane – mówił Szymon Ogłaza.

Samorząd województwa opolskiego w ostatnich latach wydał miliard złotych na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.   – Nie ma szans, aby rząd PiS pokonał nas w finansowaniu tych inwestycji. Tama w Nysie, bezpieczeństwo na Odrze czyli Kędzierzyn-Koźle, Opole, Dobrzeń, Brzeg, Lewin Brzeski – to zrealizowane inwestycje – mówi marszałek województwa.  Dodał jednocześnie, że w budżecie województwa opolskiego cały czas czeka do wydania 80 milionów złotych na polder Żelazna. Projekt został przygotowany, pieniądze zabezpieczone przez samorządy województwa i miasta. Teraz, po powstaniu państwowej spółki Wody Polskie od stycznia nic się w tej sprawie nie dzieje. – Zachęcam wojewodę opolskiego do wykorzystania tych pieniędzy – mówił marszałek Andrzej Buła.

W najbliższych tygodniach mieszkańcy województwa będą mogli zapoznać się z raportem opisującym zrealizowane inwestycje w wielu dziedzinach życia regionu, z których wielu mieszkańców korzysta na co dzień.

PW

 

Nasze serwisy