Nowa dyrektor w Woskowicach Małych

Od poniedziałku 17 września dyrektorem Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych jest Joanna Niedźwiedź, która wygrała konkurs na to stanowisko.

Do konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego, przystąpiło siedmioro kandydatów. Komisja konkursowa wybrała spośród nich Joannę Niedźwiedź, która od początku swojej drogi zawodowej była związana z administracją publiczną, zarówno rządową jak i samorządową, pracując w sferze pomocy społecznej. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Pani Joanna Niedźwiedź posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje – mówi wicemarszałek Roman Kolek, który wręczył nowej pani dyrektor nominację na to stanowisko. Joanna Niedźwiedź została zatrudniona na stanowisku dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych na 6 lat – zgodnie przepisami ustawy o działalności leczniczej.

Nasze serwisy