Oczyszczalnia w Ujeździe w pełni zmodernizowana

Ujazd ma nowoczesną, zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Dodatkowo wybudowano pomieszczenia, które wpływają na poprawę warunków pracy, ale co najważniejsze, na ochronę środowiska.

Po remoncie i rozbudowie oczyszczalnia w Ujeździe można przyjmować znacznie więcej ścieków niż dotychczas. Do tego poprawiło się zaplecze socjalne dla pracowników. Dzięki modernizacji możliwe stało się zastosowanie nowoczesnej techniki oczyszczania ścieków. To duży ukłon w kierunku środowiska i uplasowanie gminy wysoko w rankingu dbających o środowisko.  Przypomnijmy, że oczyszczalnia ścieków w Ujeździe funkcjonuje od 1993 roku. Sześć lat później tamtejsi radni przyjęli program skanalizowania całej gminy. Wtedy też przystąpiono do pierwszej modernizacji oczyszczalni i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Wszystko to było również w dużej mierze sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Nasza gmina w 2010 r.  jako jedna z pierwszych w województwie opolskim i nieliczna w kraju została skanalizowana prawie w stu procentach . Wówczas koszt inwestycji wyniósł  ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych. W sumie powstało ponad 100 km kolektorów sanitarnych. Prawie wszyscy mieszkańcy gminy Ujazd  zostali podłączeni do zbiorczej kanalizacji sanitarnej – opowiada wiceburmistrz Ujazdu Katarzyna Tomczyk.

Z uwagi nie tylko na rozwijające się tereny inwestycyjne okazało się, że oczyszczalnia wymaga kolejnej rozbudowy. – Gmina bardzo sprawnie skorzystała z dotacji na ten cel. Należy zaznaczyć, że takich inwestycji w województwie opolskim prowadzonych lub zakończonych jest bardzo wiele. Obok wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, jest to część większego programu zmierzającego do większej ochrony środowiska – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

W gminie Ujazd intensywnie rozwija się Strefa Aktywności Gospodarczej. W związku z powstawaniem nowych firm na terenie SAG  zwiększała się  ilość ścieków.  Oczyszczalnia zbliżała się do osiągnięcia przyjęcia maksymalnej ilości ścieków.

Prace budowane prowadziła firma P.P.H.EKO-SYSTEM-POLSKA, a ich koszt ogólny wyniósł ponad 4 miliony 800 tysięcy złotych.

– Dla nas jest to sztandarowa inwestycja, która będzie  służyła przez kolejne lata. Zapewnia  bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom. Gmina jest przygotowana  na przyjęcie większej ilości ścieków między innymi z rozrastającej się strefy gospodarczej. Dzięki przebudowie  średnia dobowa przepustowość wzrosła do 650 m3, a maksymalna – do 975 m3.  Jakość oczyszczonych ścieków powinna być znacząco lepsza, ponieważ obejmuje również usuwanie azotu i fosforu – zaznacza Katarzyna Tomczyk.

Rozbudowana oczyszczalnia ścieków to jeden z wielu zrealizowanych w gminie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego.

Pw

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy