Z organizacjami pozarządowymi w różnych obszarach

Współpraca  samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi to niemal wszystkie dziedziny życia i wiele środowisk w całym regionie. To także zachęcanie do aktywności najmłodszych mieszkańców regionu.

Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstw Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska  przypomina, że co roku sejmik województwa przyjmuje program współpracy z trzecim sektorem i co roku radni otrzymują informację, jak ten program jest realizowany.

Finanse i nie tylko

– W ubiegłym roku na współpracę z organizacjami pozarządowymi we wszystkim dziedzinach przeznaczono z budżetu województwa ponad 10 milionów 362 tysiące złotych, co stanowi 2,03% budżetu – mówi Barbara Kamińska i precyzuje, że to zarówno współpraca finansowa, jak i pozafinansowa.  – Przeprowadziliśmy w 2019  roku 29 otwartych konkursów ofert, do których organizacje pożytku publicznego złożyły w sumie 509 ofert. W efekcie udzielono 294 dotacje na łączną  kwotę ponad 10 milionów złotych – to 48% całego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Urząd marszałkowski udziela też dotacji poza konkursami, na tzw. małe granty – w ubiegłym roku organizacje złożyły w tym trybie 215 ofert. Po decyzjach zarządu województwa zrealizowane zostały aż 134 zadania realizowana na prawie 1 milion zł.

Jak podkreśla dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, od 2014 wzrasta zarówno liczba organizowanych przez urząd konkursów, jak i kwot przeznaczonych na realizację zadań wybieranych w ich ramach.

Ale współpraca z sektorem pozarządowym to nie tylko finanse. – Marszałek udziela patronatów honorowych inicjatywom i wydarzeniom przygotowywanym przez organizacje, promujemy tę działalność,  zapraszamy członków organizacji do wspólnych zespołów i grup doraźnych i z radością mogę powiedzieć, że zaangażowanie w pracę tych grup jest coraz większe – mówi Barbara Kamińska.

Największym wydarzeniem, cieszącym się już dużą renomą wśród sektora pozarządowgo w regionie jest organizowana zawsze jesienią gala, podczas której wręczane są nagrody i wyróżnienia dla najlepszych organizacji – czyli  Opolska Niezapominajka i oraz dla osób najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną, czy dla Społecznika Roku.

Praca z najmłodszymi

Jednym ze sztandarowych projektów, realizowanych wspólnie z sektorem pozarządowym w ubiegłym roku, był  projekt „Młodzież gotowa do działania” – w holu na Ostrówku można właśnie oglądać wystawę dokumentującą bogactwo działań w jego ramach. Możemy tam oglądać  dwa zbiory fotografii –  z części szkoleniowej pn. „Edukacja i integracja” oraz praktycznej pn.: „Inicjatywy”. To z jednej strony dokumentacja szkoleń i warsztatów  młodzieży biorącej udział w projekcie. To właśnie podczas Akademii Młodzieżowych Liderów nabywali oni umiejętności, które pozwoliły im na uwolnienie swoich pomysłów oraz ich realizację w formie prospołecznych inicjatyw. Te są udokumentowane w drugim zbiorze zdjęć.  Projekt „Młodzież gotowa do działania” był realizowany przez Biuro Dialogu
i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przez rok, od marca 2019 r. Otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jego całkowita wartość to ponad 821 000 złotych.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy