Będzie deklaracja odrzańska

Deklaracja odrzańska to ramy współpracy międzyregionalnej województw opolskiego i śląskiego, dotyczącej promocji i wykorzystania potencjału rzeki. O jej kształcie dyskutowali radni sejmików obu regionów, podczas rejsu po Odrze.

W dniu 12 września, na statku „Silesia”, spotkali się członkowie opolskiej Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki oraz śląskiej Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Rozmawiano m.in. o przyjęciu przez sejmiki obydwu regionów deklaracji odrzańskiej, dotyczącej rozwoju współpracy międzyregionalnej.
Radni chcą wspólnie wykreować nowy produkt turystyczny — szlak wodny i rowerowy wzdłuż Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwóch województw. – Naszym obowiązkiem jest przypomnienie mieszkańcom, że dolina Odry to nie tylko cenne i ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca, ale także liczne świadectwa naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego – mówiła przewodnicząca komisji sejmiku opolskiego, Elżbieta Kurek.
Kolejnym zadaniem byłoby stworzenie sieciowych produktów turystycznych, związanych z Odrą oraz kreowanie mody na zwracanie się społeczności ku rzece. – Turystyka odrzańska nie jest jeszcze dziś samodzielną marką turystyczną, ale jest w niej ogromny potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.- Dlatego powinna stać się atrakcyjnym produktem.
Radni przygotowali tekst rezolucji w tej sprawie, który zostanie wprowadzony pod obrady plenarne obydwu sejmików.
Spotkanie było także okazją do zwiedzenia kozielskiej stoczni Damen Shipyards, która specjalizuje się w budowie, remontach i przebudowach zbiornikowców, kontenerowców, holowników, statków pasażerskich, pogłębiarek i innych statków roboczych.

Nasze serwisy