„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – zgłoś swoje sołectwo!

Do 18 września czekamy na zgłoszenia do etapu regionalnego ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Zostań liderem, pokaż innym aktywność swojej miejscowości.

W tym roku po raz pierwszy Zarząd Województwa Opolskiego włączył się w ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Edycja wojewódzka została ogłoszona w dniu 23 sierpnia br. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako dobrego miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2017 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Konkurs jest dwuetapowy, składa się z organizowanego przez Samorząd Województwa etapu wojewódzkiego oraz organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów etapu ogólnokrajowego, do którego nominowane są  projekty sołeckie – laureaci I miejsca etapu wojewódzkiego.

Liczy się oryginalność, pomysłowość i zaangażowanie

 Do udziału w konkursie zachęca opolskie sołectwa członek zarządu województwa Antoni Konopka. – To wspaniała okazja promocji idei funduszu sołeckiego, możliwość aktywizacji mieszkańców. Pozwala prezentować dobre praktyki, promocję wsi i wymianę doświadczeń. To taka pozytywna rywalizacja. Osobiście, jako mieszkaniec wsi, staram się brać udział zebraniach, kiedy są planowane projekty i prowadzona dyskusja. Uczestnictwo sportowców, członkiń koła gospodyń wiejskich, rodziców, pokazuje, jakie potrzeby ma lokalna społeczność. Sam konkurs pokazuje natomiast, jak je można ciekawie zrealizować – przekonuje Antoni Konopka.

Czekamy na Państwa zgłoszenia

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do 18 września br. Jeden projekt, jednego sołectwa może zgłosić sołtys, członek Rady Sołeckiej, wójt lub burmistrz.    Następnie zgłoszeniom przyjrzy się specjalna komisja, która oceni je pod kątem formalnym i merytorycznym. Warto zaznaczyć, że nie będzie możliwości uzupełnienia zgłoszeń. Można zgłaszać projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego przy założeniu że minimalny wkład funduszu sołeckiego to co najmniej 40%.

Na zwycięzców opolskiej edycji konkursu w kategorii, najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego czekają nagrody finansowe lub rzeczowe w kwocie – odpowiednio: 5 tys. zł na zdobycie I miejsca, 3 tys. zł na II miejsce oraz 2 tys. zł za trzecie miejsce. Rozstrzygniecie nastąpi do 18 października tego roku. Laureat najciekawszego projektu będzie reprezentował województwo Opolskie na etapie krajowym.

Czym jest fundusz sołecki?

W województwie opolskim jest 1028 sołectw. W 2018 roku uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego ze swojego budżetu podjęło 61 gmin dla 941 sołectw. Pula środków możliwych do wykorzystania w 2018 r. w województwie opolskim to 18,5 mln zł. Fundusz sołecki (zgodnie z ustawą z 21 lutego 2014 roku) musi spełniać trzy kryteria – służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodny z założeniami strategii rozwoju gminy. Zachętą dla gmin do utworzenia funduszu sołeckiego może być fakt możliwości uzyskania zwrotu z budżetu państwa. W zależności od zamożności gminy, opracowany algorytm umożliwia zwrot 20,30 bądź 40% środków.

Także pieniądze, jakie otrzymuje z gminy dane sołectwo obliczane są na podstawie klucza, ważna jest przy tym liczba mieszkańców. Największe środki na fundusz sołecki przeznaczają w swoich sołectwa gminy: Strzelce Opolskie (677 tys. zł), Głubczyce (634 tys. zł) oraz Grodków (590 tys. zł). Około pół miliona na ten cel daje gmina Nysa.

Mamy już sukcesy w konkursie

– Do tej pory zgłoszenia wpływały bezpośrednio do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Eksperymentem była pierwsza edycja regionalna, którą w ubiegłym roku zorganizowało województwo wielkopolskie. My oczywiście już wtedy propagowaliśmy pomysł, aby nasze sołectwa brały udział w ogólnopolskim konkursie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – wyjaśnia dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiesław Kryniewski.

Chociaż etap regionalny w województwie opolskim odbywa się po raz pierwszy, mamy już dużą motywację w postaci ubiegłorocznego III miejsca dla Prądów (Gmina Dąbrowa).  Projekt „Plac rekreacyjno-wypoczynkowy” zdobył uznanie Jury ogólnopolskiego konkursu.

Regulamin konkursu wraz z innymi dokumentami znajduje się na stronie http://www.odnowawsi.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze serwisy