Edukacja nie zna granic

Wymiana młodzieży i kadry nauczycielskiej, praktyki zawodowe i warsztaty szkoleniowe – we współpracy partnerów z województwa opolskiego i Nadrenii – Palatynatu dzieje się naprawdę dużo.

Podsumowanie dotychczasowych inicjatyw oraz możliwości ustanowienia nowych form wspólnych działań w dziedzinie edukacji i kształcenia to główne tematy, które poruszono podczas spotkania wicemarszałka województwa Stanisława Rakoczego z niemieckimi partnerami z Nadrenii-Palatynatu.

Jak przypomniał wicemarszałek,  współpraca z niemieckim landem to najstarsze i najbardziej rozwinięte partnerstwo, o które należy w szczególny sposób dbać i je rozwijać. Dzisiejsza młodzież – jak stwierdził – jest niezwykle otwarta na nowe kontakty, zna języki obce, co w znaczny sposób ułatwia cenne edukacyjne inicjatywy.

O różnych formach partnerstwa mówił natomiast dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Mateusz Figiel. Na przestrzeni dwudziestu lat nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw. Wśród nich warto wspomnieć o wymianie stażystów, porozumieniu czterostronnym (wspólnie z Krajem Środkowoczeskim oraz Burgundią), konkursie wiedzy Euroquizz czy też współpracy Szkoły Muzycznej w Opolu i Willigis Gymnasium Mainzz, których wspólne koncerty noworoczne przeszły już do tradycji. Jak zgodnie podkreślono, wiele działań inicjuje i intensyfikuje Biuro Współpracy Województwa Opolskiego w Moguncji.

Dyskusja przyniosła też wspólne wnioski – zarówno województwo opolskie, jak i Nadrenia-Palatynat wdrażają działania mające na celu dostosowanie kadr do aktualnych trendów na rynku pracy. Jak przyznał Zbigniew Kubalańca, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego, problemem jest odpływ wykwalifikowanych pracowników z lokalnego rynku pracy – często dochodzi do sytuacji, że przedsiębiorcy tworzą klasy patronackie przy swoich firmach, co nie gwarantuje, że ich absolwenci zasilą kadrowo właśnie to przedsiębiorstwo. Jak przyznał Thoms Linnert, Prezydent Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu (nadzór pedagogiczny), także niemieckie instytucje edukacyjne odczuwają presję ze strony pracodawców, aby promować szkolnictwo zawodowe i kształcić młodzież w konkretnych deficytowych zawodach. Niemiecki gość był ponadto bardzo pozytywnie zaskoczony wielością inicjatyw edukacyjnych samorządu województwa. Gościł m.in. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, odwiedził również CMJW w Łambinowicach, które przybliża wiedzę historyczną.

Do konkretnych liczb i inicjatyw odniosła się natomiast Bettine Munch – Rosethal, koordynator współpracy zagranicznej w obszarze oświaty Nadrenii – Palatynatu. W naszym województwie aż 38 szkół posiada partnerstwo ze szkołami z Nadrenii – Palatynatu. Inne ważne inicjatywy to: współpraca sportowa szkół prowadzona od 2013 roku, wspólny plener fotograficzny młodzieży polskiej i niemieckiej nad jeziorem turawskim czy spotkania młodzieży w CMJW w Łambinowicach.

Delegacja niemiecka przebywała w naszym województwie na zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy