Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju wspiera firmy

24 mln zł – taką pulę pieniędzy na pożyczki dla firm przekaże samorząd województwa Opolskiemu Regionalnemu Funduszowi Rozwoju. To pieniądze z unijnej puli z lat 2007-2013, które po raz kolejny będą przeznaczone na zwrotne wsparcie dla przedsiębiorców.

Umowa w tej sprawie między Województwem Opolskim a podlegającym mu Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju została podpisana 3 stycznia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Zgodnie z jej zapisami ORFR pełnić będzie rolę funduszu pożyczkowego, który rozporządza i obsługuje finansowe wsparcie dla firm. Pieniądze na ten cel przekazuje mu, na mocy podpisanej umowy, samorząd województwa. Pochodzą one z puli unijnych pieniędzy woj. opolskiego z poprzedniej perspektywy unijnej, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Są to pieniądze, które „wróciły” do budżetu regionu po tym, jak w minionych latach co najmniej raz zostały wykorzystane na udzielenie pożyczki dla przedsiębiorców.

– Takie wykorzystanie tych pieniędzy pokazuje, jak efektywne są one dla opolskiej gospodarki. Dzięki temu, że po raz kolejny będą mogły być obrócone jako pula na pożyczki, po raz kolejny będą wspierać działalność opolskich przedsiębiorstw – podkreśla marszałek Andrzej Buła.

Pulę 24 mln zł  Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju otrzyma w czterech transzach: do 15 stycznia 2018 r. – 20 mln zł; do 15 stycznia 2019 r. – 1,7 mln zł; do 15 stycznia 2020 r. – 1,3 mln zł, a do 15 stycznia 2021 r. – 1,1 mln zł. ORFR rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców – mikro, małych i średnich firm z woj. opolskiego, w tym start-upów – najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Ubiegać się o nie będzie można w siedzibie ORFR przy ul. Kołłątaja 11 w Opolu. – Pożyczki dla firm z tej puli będą mogły być przeznaczone na cele obrotowe, związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstw, jak i cele inwestycyjne. Ich odbiorcami będą firmy działające już wiele lat na rynku, jak i start-upy, które rozpoczynają działalność – tłumaczy prezes Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Grzegorz Obara.

 

– Zakładamy, że z kapitału 24 mln złotych mogą być udzielone łącznie pożyczki na kwotę aż 60 mln złotych. Będzie to możliwe dzięki udzielaniu kolejnych pożyczek ze zwrotów – zaznacza marszałek Andrzej Buła.

KK-OCRG/PW

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Opolu

tel.: (+48) 77 42 19 442

e-mail: biuro@orfr.opole.pl

www: http://orfr.opole.pl/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy