Jest projekt uchwały antysmogowej sejmiku

Zarząd Województwa Opolskiego na wspólnej konferencji prasowej z Koalicją na Rzecz Czystego Powietrza przedstawił projekt tzw. uchwały antysmogowej. Uchwała wprowadza na terenie województwa opolskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji przestarzałych technicznie urządzeń grzewczych oraz zakaz stosowania niektórych rodzajów paliw.

O taką uchwałę zabiegała od kilku miesięcy m.in. właśnie Koalicja na Rzecz Czystego Powietrza, która zebrała w tej sprawie ponad 3 tysiące podpisów poparcia. Sejmik będzie nad dokumentem głosował 26 września, natomiast wejdzie ona w życie już od 1 listopada 2017 roku.

– To wielki dzień, który zwieńcza dwa laty pracy nad uchwałą antysmogową. Warte podkreślenia jest, że proces dochodzenia do jej kształtu odbywał się z partycypacją społeczną, bo mieliśmy wspólny cel, jakim jest ludzkie zdrowie – mówiła dr Krystyna Słodczyk z Koalicji na Rzecz Czystego Powietrza i dodawała: – Staliśmy po jednej stronie z władzami samorządowymi regionu, bo cel był wspólny. Proszę więc radnych, by 26 września zagłosowali za przyjęciem uchwały. Mamy szansę powtórzyć sukces województwa śląskiego, gdzie taka uchwała przyjęta została jednogłośnie.

Antoni Konopka, członek zarządu województwa, wyjaśniał, że choć uchwała obowiązywać będzie od listopada tego roku, to zostawia spory margines czasowy na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych. Do 1 stycznia 2022 roku wymianie będą podlegać urządzenia wyprodukowane przed 1 stycznia 2008 roku lub nieposiadające tabliczki znamionowej, do 1 stycznia 2024 roku trzeba będzie wymienić piece wyprodukowane w okresie od 2008 do 2012. Kolejna data to 1 stycznia 2026 – wtedy wymianie podlegać będą instalacje wyprodukowane po 1 stycznia 2013 roku, a od 1 stycznia 2028 instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Już od tego roku natomiast obowiązywać będzie zakaz stosowania węgla brunatnego i paliw wyprodukowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych, paliw stałych wyprodukowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 proc. oraz drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc.

Antoni Konopka przypomniał, że projekt uchwały antysmogowej był konsultowany społecznie. Nadeszło ponad 740 opinii, uwag, propozycji. Obecnie został on przesłany do konsultacji wójtom, burmistrzom i prezydentom miast, którzy mają miesiąc na zapoznanie się z nim i sprecyzowanie swoich uwag i opinii.

Wicemarszałek Roman Kolek zwracał uwagę, że ważna jest edukacja ekologiczna, w którą samorządy powinny się wspólnie zaangażować, ale jeszcze ważniejsze podjęcie działań ze strony rządu, który powinien wprowadzić regulacje prawne związane z emisjami z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW, a także wprowadzić normy dla paliw stałych dostępnych w sprzedaży oraz obniżyć ceny energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego przeznaczonych do celów grzewczych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy