Kresowiacy budują tradycje

W ogrodach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przy ulicy Piastowskiej, zainaugurowano VIII Dni Kresowe.

Jak mówił dyrektor WBP, Tadeusz Chrobak, udział w spotkaniu biorą kresowiacy oraz potomkowie tych, którzy w 1945 roku przyjechali na nasze tereny często w dramatycznych okolicznościach.

Obecni na Dniach marszałkowie województwa Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy podkreślali, że są potomkami rodzin, które swe korzenia mają właśnie tam, na Wschodzie. – Zawsze tłumaczę moim krajowym i zagranicznym rozmówcom, że dobre sąsiedztwo na Opolszczyźnie rozpoczęło się 1945 roku, gdy swoimi sąsiadami stali się Ślązacy, repatrianci ze Wschodu oraz mieszkańcy Polski Centralnej. Dzięki umiejętności współżycia i dobrym charakterom potrafili się dogadać i rozwiązać drogą pokojową konflikty. To dzięki nim budujemy dzisiaj nową tradycję corocznych spotkań środowisk kresowych – powiedział marszałek Andrzej Buła.

Odznaczył on odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Józefa Lewczaka, który od lat siedemdziesiątych XX-wieku związany jest z patriotycznym środowiskiem kresowym, jest wiceprezesem Związku Artystów Plastyków – Polska Szuka Użytkowa, autorem wielu projektów sztandarów i tablic pamiątkowych.

Doradca marszałka, Janusz Ireneusz Wójcik, wręczył marszałkowi Andrzejowi Bule podziękowania – za wsparcie – od liderki dolnośląskiej akcji „Mogiły pradziada ocal od zapomnienia” red. Grażyny Orłowskiej – Sondej ze Studia Wschód. Jej wolontariusze jeżdżą co roku na kresy, by porządkować tamtejsze zaniedbane groby i cmentarze. W tym roku planowany jest wyjazd 1200 osób do 127 miejsc pochówku. Udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowały m.in. trzy szkoły z województwa opolskiego.

Deszczowa aura nie przeszkodziła uczestnikom w rozmowach i snuciu wspomnień. Spotkaniu towarzyszył zespół muzyczny „Bożenki” z Mąkoszyc.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy