Rada wspiera pomysł „Marszałkowskich Talentów”


Obradująca na VII posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów marszałka województwa opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.
Jak relacjonował Bartosz Swoboda, z Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, stypendia mają być formą wspierania i zachęty młodych ludzi do rozwijania swych talentów, do realizacji konkretnych przedsięwzięć. Będą przyznawane w sześciu kategoriach: muzyki, fotografii, plastyki, filmu, literatury oraz teatru. Kandydatury będą mogły zgłaszać osoby fizyczne, placówki oświatowe i instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Kryteriami decydującymi o przyznaniu dofinansowania będzie m.in. to, czy projekt jest ciekawy, nowatorski, czy wpłynie na rozwój umiejętności artystycznych, na promocję regionu oraz to, jak zostanie odebrany i jakie są możliwości jego realizacji.
Rada zaopiniowała projekt pozytywnie, choć decyzję tę poprzedziła dyskusja: czy w przyszłości nie wspierać także innych artystów, dojrzałych wiekowo i czy stypendia ograniczać do pojedynczych twórców, a nie wspierać np. zespołów artystycznych, grup? Te uwagi Rada dołączyła do zaopiniowanego projektu uchwały. Decyzję w sprawie stypendiów podejmie Sejmik Województwa Opolskiego.
MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy