Marszałek informuje: Pięć nowych projektów w Kontrakcie Terytorialnym

– Pięć naszych projektów uzyska dofinansowanie. To dobra dla nas jako regionu informacja. Gratuluję osobom, które przygotowywały te projekty. Życzę równie skutecznej ich realizacji – powiedział marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.
Muzeum Polskiej Piosenki, Teatr im. Jana Kochanowskiego, nyska Bazylika, Katedra w Opolu i Byczyna to autorzy pięciu projektów z naszego regionu zgłoszonych w ramach naboru nowych projektów do Kontraktu Terytorialnego – projekty otrzymały rekomendację kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 20 października br. wykaz rekomendowanych projektów trafił do Ministerstwa Rozwoju, które odpowiedzialne jest za dalszą koordynację prac zmierzających do przyjęcia listy przez Radę Ministrów. Projekty, które zostaną włączone na listę Kontraktów Terytorialnych, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnych konkursach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Lista projektów:
1/ Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, partner: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki – Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.
Przewidziano do realizacji dwa główne działania – utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz przebudowę i modernizację Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

2/ Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne.
Przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego z przyległymi zapleczami i garderobami (przebudowa wejść głównych do Teatru, budową tarasów, przebudowa elewacji frontowej budynku, modernizacja parku akustycznego i oświetleniowego). Część pomieszczeń zostanie przystosowana do prowadzenia działań edukacyjno- warsztatowych.

3/ Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie -renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych.
Prace konserwatorskie i remontowe w Bazylice św. Jakuba w Nysie (elewacja, dachy, sklepienia naw), renowacja obrazu Durera ” Matka Boska z Dzieciątkiem i Czternastu Świętych Wspomożycieli”, system monitorowani stanu obiektu.

4/ Gmina Byczyna, partnerzy: Opolskie Bractwo Rycerskie i Byczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Propagowania Historii Lokalnej – Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna.
Prace konserwatoskie zabytkowych obwarowań miasta Byczyna wraz z przystosowaniem obiektu do obsługi turystów.

5/ Parafia Katedralna w Opolu – Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z reliktami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry.
Renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (renowacja wież katedry i ich udostępnienie dla turystów, prace przy otoczeniu obiektu). Przewidziano także utworzenie nowego zasobu cyfrowego w postaci ortofotoplanów elewacji zewnętrznej i wnętrza Katedry.

Pliki do pobrania:

Finanse rekomendowanych przez MKiDN projektów

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy