Wspólnie przywracali akcję serca

Radni województwa i pracownicy urzędu marszałkowskiego włączyli się w bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.  Na przygotowanych fantomach uczyli się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

Dnia 16 października obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

Z tej okazji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz szósty zorganizowała bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób.

W tym roku, z inicjatywy wicemarszałka Romana Kolka,  również Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyłączył się do wspólnego bicia rekordu. Pomogli w tym także radni, którzy wcześniej brali udział w sesji sejmiku.

Akcję wsparli ratownicy z Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, strażacy OSP Mąkoszyce oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ośrodek Szkoleniowy w Turawie – przygotowali fantomy i uczyli, jak prawidłowo prowadzić akcję reanimacyjną.

Nasze serwisy