Modelatornia otwarta

Pierwszą premierą tego sezonu otwarto nową scenę Teatru im. Jana Kochanowskiego – Modelatornię. „Ślub” Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz poprzedziła jednak uroczystość w teatralnym foyer.

Dyrektor Norbert Rakowski przypominał, że w 1975 roku ówczesny dyrektor, Bogdan Hussakowski, otwierał ten teatr z trzema nowoczesnymi scenami, ale przez te lata wielu reżyserów marzyło o tym, by realizować swoje pomysły także w innej przestrzeni, w ówczesnej malarni teatralnej. Jednak względy bezpieczeństwa powodowały, iż niezwykle rzadko można tam było oglądać teatralne inscenizacje. Dopiero dziś, w miejscu dawnej malarni powstała w pełni profesjonalna scena.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy podkreśla, że jej przygotowanie wymagało wielu wysiłków – i organizacyjnych, i finansowych. 500 tys. zł przekazało na ten cel Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 700 tys. zł pochodziło z budżetu województwa. – Ale to także wyjątkowy upór i determinacja dyrektora sprawiły, że udało się ten cel osiągnąć tak szybko – mówi marszałek.

To będzie wyjątkowa scena, bo poświęcona Jerzemu Grotowskiemu, który rozpoczynał swoją pracę w Opolu wiele lat temu. I zgodnie z tym, jak mówił Grotowski, będzie to scena poświęcona młodym i ich artystycznym poszukiwaniom. – Grotowski, przyjmując tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu we Wrocławiu mówił, że kiedy zaczyna się komercjalizacja sztuki, to chroni się mistrzów. Ale przypomniał także, że kiedy był w Opolu, to mistrzem nie był – był kontestowanym dziwakiem i buntownikiem, i to wtedy potrzebna mu był ochrona. – To szlachetna idea i będzie ona nam przyświecać, dlatego Modelatornia będzie właśnie dla tych młodych, którzy mają pomysły i chcą tworzyć – mówił Norbert Rakowski.

Otwarcia nowej sceny gratulował m.in. członek zarządu województw śląskiego Henryk Mercik. – Kiedy jeszcze trwały tu prace, my podpisywaliśmy właśnie porozumienie o współpracy naszych teatrów, które już dzisiaj jest faktem, bo teatry otworzyły się na siebie – mówił. – Mam nadzieję, że zarówno ta współpraca, jak i nowa opolska scena skłonią mieszkańców województwa śląskiego do odwiedzania Opolszczyzny nie tylko w celach turystycznych, ale także kulturalnych.

Symbolicznego otwarcia Modelatorni dokonali Norbert Rakowski i Stanisław Rakoczy, odsłaniając schowane za białymi, a stworzone z czerwonych baloników, logo nowej sceny. – To wydarzenie dla teatru epokowe. Otwieramy czwartą scenę, poświęconą Jerzemu Grotowskiemu, a inaugurując nowy sezon artystyczny wchodzimy w nowy wymiar – nie tylko przestrzeni, ale i współpracy – mówił Stanisław Rakoczy, nawiązując do premiery „Ślubu”, który powstał w koprodukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy