Komisja Kultury o wielokulturowości

Dnia 24 listopada Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu  Sejmiku Województwa Opolskiego spotkała się w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej z dyrektorami opolskich jednostek kultury.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z bieżącą działalnością kulturalną w regionie dotyczącą wielokulturowości. Jej wspieranie stanowi jeden z celów statutowych  działań Komisji. W obradach, oprócz radnych, uczestniczyli:  Norbert Rakowski – dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Violetta Rezler-Wasielewska – dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu- Łambnowicach, Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Przemysław Neumann – dyrektor Filharmonii Opolskiej oraz Piotr Polus – zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.  Niezależnie od  dotychczas podejmowanych przez wojewódzkie jednostki kultury działań związanych z wielokulturowością, radni  uznali, że konieczne jest zacieśnienie współpracy z regionami partnerskimi naszego województwa. Omawiano m.in. możliwości organizowania wystaw, wspólnych spektakli i wymiany artystów z regionów partnerskich. Te działania mają wzmocnić wizerunek Opolszczyzny jako regionu otwartego na świat i inne kultury.

SM

Nasze serwisy