Są pieniądze na wsparcie organizacji pozarządowych

Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy na wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych – w sumie do podziału jest 280 tysięcy złotych. Ale to nie ostatnio słowo zarządu w tej sprawie w tym roku.

To konkursy dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego. Jak mówił na konferencji prasowej marszałek województwa Andrzej Buła, to m.in. pieniądze na prace remontowe w siedzibach organizacji, wdrażanie nowych technologii i ucyfrowienie pracy w trzecim sektorze, a także doposażenie organizacji  w niezbędny sprzęt. – Przeznaczyliśmy  teraz 130 tysięcy złotych na wsparcie organizacji na obszarach wiejskich i 150 tysięcy złotych dla pozostałych organizacji w regionie – mówił marszałek. – To jedynie połowa kwoty, jaką mamy na ten rok w budżecie województwa na ten cel, bo w drugiej połowie roku przeprowadzimy kolejne podobne konkursy – informował.

Obydwa konkursy zostały już ogłoszone, a projekty w nich można składać do 19 marca. Maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 tysięcy złotych. Pełna informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  .

Konkursy dotyczące wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych po raz pierwszy zarząd województwa ogłosił w ubiegłym roku. Jak mówił wtedy wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, pomysł na to działanie pojawił się w zarządzie województwa już wcześniej, jednak dużego znaczenia nabrał w czasie pandemii. – W zderzeniu się z pandemią ucierpiały także organizacje pozarządowe, poprzez swoje zamknięte biura czy niezorganizowane, a wcześniej zaplanowane imprezy. Dlatego cieszymy się, że możemy im pomóc w tym trudnym czasie  – podkreślał.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy