Miliony na nowoczesny transport

Prawie 43 miliony złotych dotacji m.in. na zakup autobusów, budowę ścieżek rowerowych czy centrów przesiadkowych dla subregionu północnego. W Kluczborku w środę, 21 czerwca, podpisano w tej sprawie umowy.

Umowę na przekazanie pieniędzy podpisano podczas spotkania przedstawicieli czternastu samorządów z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą. Całość inwestycji warta jest prawie 50 milionów złotych. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia powinny zakończyć się do sierpnia 2019 roku.

Lider projektu, powiat kluczborski, planuje m.in. zakup 13 nowoczesnych autobusów, instalację dynamicznej informacji pasażerskiej oraz budowę ścieżek rowerowych. Centra przesiadkowe wraz z parkingami P+R planowane są m.in. w Kluczborku,  Jasieniu, Lasowicach Wielkich, Pokoju, Oleśnie, Wołczynie i Rudnikach. Projekt zakłada także budowę 10 obiektów „Parkuj i Jedź” oraz 19 parkingów.

Piotr Pośpiech, starosta kluczborski, dodaje, że na obszarze trzech powiatów wybudowane zostanie  ponad 70 kilometrów dróg rowerowych, co  ma przyczynić się do bezpiecznego poruszania się rowerzystów wzdłuż najbardziej ruchliwych tras. Należy zaznaczyć, że ścieżki rowerowe będą budowane od podstaw. – Zaplanowaliśmy sieć połączeń rowerowych, zbudujemy 290 miejsc parkingowych, to powinno zachęcić do zrezygnowania z samochodów. Wiemy, że mieszkańcy chcą korzystać z autobusów, a informacja interaktywna połączona z aplikacjami na telefonie, powinna przyczynić się do zainteresowania naszą propozycją – dodaje.

Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik zauważa, że do tej pory gminy indywidualnie starały się o dotacje i realizowały inwestycje na swoim terenie. – Propozycja dla subregionów sprawiła, że działamy razem, a inwestycje są spójne dla całego regionu. Dla nas najważniejsze jest zakupienie dwóch autobusów oraz budowa ścieżki rowerowej z Bzionkowa do Dobrodzienia – dodaje Róża Koźlik.

– Umowa dotyczy całego subregionu północnego, czyli powiatu kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. Chodzi o liczne inwestycje, z których korzystamy co dnia. Potrzebujemy nowoczesnych parkingów, centrów przesiadkowych i komfortowych autobusów. Idea tego programu, to zachęcenie mieszkańców, aby zrezygnowali ze swoich samochodów na rzecz komunikacji publicznej. Na niską emisję przeznaczyliśmy w całym województwie 80 milionów euro. Połowę z tej kwoty otrzyma  aglomeracja opolska – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Przypomnijmy, że pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Efektem wdrożenia projektu ma być roczny spadek gazów cieplarnianych o ponad 600 ton, a roczne wykorzystanie  wybudowanych nowych miejsc postojowych ma sięgnąć ponad 44 tysięcy sztuk.

W podpisaniu umów wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów, na terenie których będą miały miejsce inwestycje. Jeszcze w tym roku rozpisane zostaną przetargi. Kluczbork jest pierwszym subregionem, z którym podpisano umowy na takie działania.

PW

Wykaz wszystkich inwestycji w subrgeionie północnym, na które podpisano umowy,  na mapie (autor – Mirosław Dragon) : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Wl3Kq3MTQWRRVxMriZpLgAumSE8&ll=50.917602620144116%2C18.174644950000015&z=10

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy