Bliżej Styrii

Opolszczyzna i austriacka Styria będą ściślej ze sobą współpracować. To cel wyznaczony w trakcie wspólnego posiedzenia komisji obu komisji współpracy za granicą, które odbyło się  w Landtagu w Graz.

Głównym tematem wspólnego spotkania radnych obu regionów była austriacka ustawa turystyczna, która wpłynęła na rozwój turystyczny w Styrii. Christian Buchmann, przewodniczący komisji współpracy z zagranicą landtagu Styrii podkreśla, że wprowadzenie ustawy wpłynęło na wzrost liczby miejsc noclegowych i ich wykorzystanie przez turystów. Rocznie w Styrii zanotowano 12 milionów noclegów, przy 4 milionach turystów. To pokazuje, że mimo tranzytowego charakteru tego regionu, odwiedzający chcą tu pozostać kilka dni i odwiedzić zakątki tej części Austrii. Rozwinięta jest również turystyka gospodarcza i biznesowa. Dodajmy, że Austrię rocznie odwiedza 100 milionów osób.

– Turystyka opiera się u nas na połączeniu gospodarki z nauką. Rozwinęliśmy możliwość odwiedzenia zakładów pracy,  jak np. kopalnia odkrywkowa rud żelaza. Jesteśmy bardzo otwarci, to wpływa na nasz rozwój – mówi Christian Buchmann.

Elżbieta Kurek, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa opolskiego w trakcie obrad podkreślała, że w Polsce mało znane są regionalne regulacje dotyczące turystyki. – Znamy potencjał turystyczny Opolszczyzny, ale nadal pracujemy nad strategią. Nasze województwo znajduje się pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami, w których kumuluje się ruch turystyczny w tej części Polski – mówiła Kurek.

Strona austriacka zapewniła o chęci współpracy w wymiarze turystycznym i gospodarczym. To oznacza możliwość stworzenia wspólnej oferty dla turysty z Europy.

Norbert Rasch,  przewodniczący opolskiej komisji współpracy z zagranicą i promocji regionu zaznacza, że pobyt radnych z Opolszczyzny to z jednej strony nauka i czerpanie z doświadczenia, z drugiej zainteresowanie Austriaków potencjałem Opolszczyzny.

– Mamy bardzo podobny potencjał postindustrialny i cele związane z promocją – mówił Rasch. Christian Buchmann uważa, że na rozwój turystyki wpływa nie tylko uregulowanie prawne na poziomie regionów, ale rządu danych krajów.

Dodajmy, że Polacy coraz częściej odwiedzają Styrię – w zeszłym roku wzrost wyniósł 11,1 %. Najczęściej do Austrii przyjeżdżają Niemcy, Węgrzy, Czesi i Holendrzy. W Styrii działa 7 tysięcy miejsc, gdzie oferowany jest nocleg i gastronomia.

Ustawa turystyczna nakłada na każdego przedsiębiorcę konieczność odprowadzenia parapodatku, który wykorzystywany w większości jest przez organizacje turystyczne. Ingo List, dyrektor referatu turystyki w Graz mówi: – Przed wprowadzeniem ustawy turystycznej zredukowaliśmy do niezbędnego minimum organizacje turystyczne. Dzięki temu możemy sprawnie realizować nasze strategie. Stawiamy na szlaki tematyczne – jeden z nich związany jest z przemysłem winiarskim, inny z gastronomicznym.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy