Aktualności Sejmik

Prezentacja celów i kierunków działań, które będą wyznaczać rozwój województwa opolskiego na najbliższe lata, to kolejny etap na drodze do

Thomas Oppermann, wiceprzewodniczący Bundestagu, spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bułą oraz przewodniczącym sejmiku województwa opolskiego Rafałem Bartkiem. Głównym tematem była

Centrum Dokumentacyjno – Wystawiennicze Niemców w Polsce powstanie w Opolu. Będzie to miejsce prezentacji losów mniejszości niemieckiej po 1945 roku

Na czerwcowej sesji sejmiku rozstrzygnięty został także m.in. nabór wniosków na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich dotyczących zabytków, wpisanych

23 czerwca, na XIX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, radni rozpatrzyli m.in. raport o stanie województwa opolskiego za 2019 r. oraz