Projekt rowerowy

„Opolskie na rowery” to nie tylko wycieczki rowerowe. Pod tym hasłem realizowany jest jeden z ostatnich projektów w tej perspektywie finansowej – został zainaugurowany konferencją z samorządami lokalnymi i środowiskami rowerowymi w dniu 4 listopada 2020 roku i potrwa do grudnia 2022 roku.

To projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego, a jego celem jest kompleksowe podejście do ścieżek rowerowych w regionie. Wart jest 2,5 miliona złotych.

Projekt rowerowy

 

 

Interaktywna mapa z przebiegiem koncepcji tras rowerowych województwa opolskiego

Koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego

AKTUALNOŚCI:

Największa inicjatywa rowerowa w regionie

Koncepcja sieci tras rowerowych gotowa

Wybierz z nami projekt miejsca obsługi rowerzystów   

Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Ponad osiemdziesiąt uwag zgłosili uczestnicy konsultacji koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Marszałek podziękował wszystkim, którzy wzięli w nich udział. – Państwa zaangażowanie i chęć współpracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękuję za wszystkie przesłane uwagi, propozycje tras, mapy oraz wskazówki, a w szczególności za czas poświęcony na spotkania konsultacyjne online oraz na terenie całego województwa – napisał marszałek Andrzej Buła.

Wszystkie otrzymane uwagi zostały dokładnie przeanalizowane i  jeśli tylko było to możliwe,  uwzględnione zostały w obecnej wersji koncepcji. Zestawienie uwag wraz z informacją o ich wykorzystaniu zostało umieszczone poniżej.

Ale jak zapowiada marszałek, to nie koniec działań Zarządu Województwa Opolskiego w sferze polityki rowerowej. – Ta koncepcja to jedynie podstawa do dalszych prac – mówi.

Jak tylko zarząd województwa przyjmie opracowaną po konsultacjach „Koncepcję zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego”, zostanie ona opublikowana na naszej stronie.

Zestawienie uwag i odp. do koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych – Opolskie na rowery

____________________________________________________________________________

Czas na ostatnie konsultacje

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych  w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną” realizowany jest z aktywnym udziałem wielu osób i środowisk z całego regionu. Cały maj w ubiegłym roku trwały konsultacje już istniejących tras rowerowych. Wzięli w nich udział nie tylko samorządowcy, ale także przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i  mieszkańcy. 352 osoby uczestniczyły w 12 spotkaniach, niemal dwieście uwag zgłoszono przez formularz dostępny na mapie i drogą mailową.  

Latem trwała inwentaryzacja już istniejących tras. Jej wykonawcy pokonali 1967 kilometrów. Podczas tych przejazdów zbierano  informacje o jakości tras, rodzaju nawierzchni oraz stanie ich oznakowania.  Przede wszystkim zwracano uwagę na przejezdność i bezpieczeństwo każdego użytkownika. Dane, pozyskane podczas tych przejazdów, zostały  wykorzystane do opracowania koncepcji.

Teraz przyszedł czas na ostatni etap konsultacji – dyskusji nad ostatecznym kształtem koncepcji. Podczas spotkań będzie prezentowana proponowana zintegrowana sieć tras rowerowych oraz kolejne działania związane z oznakowaniem szlaków rowerowych w regionie i budowy małej infrastruktury rowerowej.

Raport z inwentaryzacji tras rowerowych w województwie opolskim

Mapa – Opolskie na rowery

Inwentaryzacja tras rowerowych na finiszu

2 000 kilometrów do przejechania

Opolskie na rowery – podsumowujemy konsultacje

Świętujemy na rowerach!

 

Prezentacja wykonawcy inwentaryzacji sieci tras – konsultacje

—————————————————————————————————————————————–

Konsultacje rozpoczęte – powiat nyski na początek

 

“Opolskie na rowery” – rozpoczynamy konsultacje społeczne w powiatach

 „Opolskie na rowery” czyli kompleksowo o ścieżkach rowerowych w regionie

Opolskie na rowery – zaczynamy!

Efektem projektu będzie opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych dla województwa opolskiego. Ma ona  uporządkować obecny stan infrastruktury rowerowej i rowerowych szlaków w regionie, będzie także podstawą do ustalania przebiegu tras rowerowych oraz do projektowania i realizacji przyszłych inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji transportu niskoemisyjnego. Dlatego też niezwykle ważny jest udział w projekcie mieszkańców województwa, którzy będą zapraszani do konsultacji.

Wypracowana wspólnie koncepcja ma zawierać m. in. wykaz priorytetowych do realizacji inwestycji zapewniających ciągłość bezpiecznych tras rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów, miejsc bike&ride oraz spójnego i czytelnego oznakowania. Istotną częścią projektu jest również promocja ścieżek rowerowych, korzystania z nich jako ekologicznej drogi do pracy i miejsc wypoczynkowych oraz zdrowego trybu życia. Koncepcja zintegrowanej sieci tras, która powstanie, ma być podstawą do aplikowania o fundusze unijne  w perspektywie 2021+. Do współpracy zostały zaproszone regionalne środowiska rowerowe i samorządy lokalne.

Projekt rowerowy

Opolskie na Rowery – prezentacja z konferencji otwierającej

Nasze serwisy