Inwentaryzacja tras rowerowych na finiszu

Powoli kończą się przejazdy po istniejących trasach rowerowych w województwie opolskim, których celem była inwentaryzacja ich obecnego stanu. Niemal na każdej  trasie odbywały się spotkania z przedstawicielami samorządów i instytucji, zainteresowanych infrastrukturą rowerową.

Od 14 lipca odbyło się 9 takich spotkań konsultacyjnych w terenie. Cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza samorządowców  i przedstawicieli Lasów Państwowych, ale uczestniczyli w nich również mieszkańcy. Najliczniejsze  były spotkania w tych powiatach, gdzie rozwija się rowerowy ruch turystyczny – czyli w powiecie nyskim i opolskim. A ostatnie odbyło się w tym tygodniu, na granicy powiatów kluczborskiego i oleskiego.

Po tych spotkaniach możemy powiedzieć, że najżywiej dyskutowano o budowie nowych dróg rowerowych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich, a także o stworzeniu długodystansowych tras rowerowych jako produktu turystycznego. Udało nam się zebrać wiele informacji o lokalnych problemach, wynikających m.in. z braku połączeń tras rowerowych, wąskich gardeł komunikacyjnych, a także o lokalnym potencjale, możliwym do wykorzystania na etapie tworzenia ostatecznej, kompleksowej koncepcji sieci tras rowerowych w regionie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom tych spotkań na każdej trasie za cenne uwagi!

Przejazdy inwentaryzacyjne potrwają do końca sierpnia. W drugiej połowie września otrzymamy ich wyniki – i przed nami prace koncepcyjne.

Dla przypomnienia – wykonawcy inwentaryzacji tras rowerowych mieli do pokonania niemal 2000 kilometrów. Wyglądało to różnie w każdym z powiatów, bo liczba kilometrów do przejechania zależna była od tego, ile w powiecie istnieje oznakowanych lub wytycznych szlaków rowerowych.

A wyglądało to tak:

 • 401 km -powiat nyski
 • 345 km – powiat opolski
 • 222 km – powiat strzelecki
 • 202  km -powiat oleski
 • 194 km – powiat brzeski
 • 155 km- powiat krapkowicki
 • 118 km -powiat głubczycki
 • 103 km – powiat kluczborski
 • 82 km – powiat prudnicki
 • 63 km -powiat kędzierzyńsko-kozielski
 • 55 km – Opole
 • 46 km – powiat namysłowski

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy