Dbamy o rozwój inicjatyw obywatelskich

Coraz większe dofinansowanie działań organizacji pozarządowych w regionie, współpraca z nowymi środowiskami, finansowanie wkładów własnych – to działania urzędu marszałkowskiego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. O tym dyskutowano na majowej sesji sejmiku województwa.

Izabela Podobińska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych informowała, że o ile w 2014 roku na realizację programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi przeznaczono 5,5 miliona złotych, to w roku 2017 było to już 9,3 miliona złotych. Większość tej kwoty rozdysponowywana jest w ramach otwartych konkursów ofert, są także tzw. małe granty, przyznawane w trybie pozakonkursowym. Zakres współpracy jest bardzo szeroki – najważniejsze dziedziny tego współdziałania to sport, kultura, turystyka, zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój wsi, sprawy młodzieży i seniorów, współpraca zagraniczna.

Jednak pieniądze to nie wszystko – w ostatnim czasie zacieśnia się współpraca z różnymi środowiskami. Powstały  – zorganizowane z inicjatywy samorządu województwa – fora młodzieży i seniorów, które skupiają przedstawicieli z całego regionu, ważnym partnerem samorządu są także strażacy ochotnicy.

– Od 2014 roku zarząd województwa przeznacza także pieniądze na wkłady własne na projekty, które mogą być finansowane np. z funduszy centralnych. W  roku 2017 było to 100 tysięcy złotych, a tym roku mamy na ten cel 120 tysięcy złotych – mówiła Izabela Podobińska.  – Do tej pory każda złotówka z budżetu województwa wyda na ten cel wygenerowała 11,5 zł, bo na taką wartość realizowane były projekty centralne – dodawała. O znaczeniu tej pomocy, dotyczącej wkładów własnych, mówił Tomasz Kosmala z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. – Dzięki temu możemy korzystać z projektów ministerialnych, dzięki temu możemy także realizować tzw. regranting, czyli dalsze przekazywanie pieniędzy organizacjom – dodawał. Zwracał też uwagę na docenianie przez samorząd społeczników – zarówno w konkursach „Opolska Niezapominajka”, jak i „Społecznik Roku”. Tym, czego organizacje nadal oczekują, jest natomiast pomoc dotycząca doradztwa i szkoleń, co jest niezwykle istotne w sytuacji zmieniającego się prawa.

O swoich doświadczeniach ze współpracy z samorządem województwa mówili podczas sesji przedstawiciele organizacji pozarządowych, zarówno tych działających już od lat, jak i tych najmłodszych. Podkreślali, że wielokrotnie wsparcie urzędu marszałkowskiego było warunkiem nie tylko realizacji konkretnych projektów, ale i codziennej działalności.

– Można mieć ogromne pieniądze na taką pomoc, ale bez silnych i aktywnych organizacji pozarządowych nie byłoby efektów – mówił na sesji marszałek Andrzej Buła. Podkreślał, że ta współpraca wymaga partnerów po obydwu stronach.

VR

Współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy