Koncepcja sieci tras rowerowych gotowa

Konsorcjum  firm Velo Tobiasza Nykamowicza i Neuteno Jacka Ziebury przygotowało koncepcję zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego. Ale to także efekt wspólnej pracy ekspertów z samorządowcami i wszystkimi, którzy wzięli udział w konsultacjach na kilku etapach tego projektu, w których w sumie uczestniczyło około 500 osób.

Projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych  w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną” realizowany jest z aktywnym udziałem wielu osób i środowisk z całego regionu. Cały maj 2021 roku trwały konsultacje już istniejących tras rowerowych, podczas których zgłoszono niemal dwieście uwag i sugestii.  Latem tego samego roku trwała inwentaryzacja już istniejących tras. Jej wykonawcy pokonali niemal 2000 kilometrów. Dane, pozyskane podczas tych przejazdów, zostały  wykorzystane do opracowania koncepcji. Ponad osiemdziesiąt uwag zgłosili uczestnicy konsultacji na tym etapie projektu.

Gotowy jest „szkielet”

Opracowanie przedstawia kierunki rozwoju regionalnych tras rowerowych na terenie województwa, których głównym celem jest realizacja przyszłych zadań inwestycyjnych związanej z infrastrukturą rowerową i promocją transportu niskoemisyjnego. Spójna koncepcja, wypracowana ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, ma zagwarantować powstanie wysokiej jakości sieci tras rowerowych, głównie o charakterze komunikacyjnym, które spełnią oczekiwania potencjalnych jej użytkowników.

Kierownik projektu Katarzyna Zulska informuje, że przygotowana koncepcja prezentuje przebieg tras rowerowych z ich podziałem na międzynarodowe, krajowe i regionalne. – Przedstawia też inwestycje konieczne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości tych tras, lokalizacje miejsc obsługi rowerzystów oraz powiązania z komunikacją zbiorową – wymienia Katarzyna Zulska. Gotowa koncepcja zawiera 1 390 km tras rowerowych, w tym 600 km tras już  wybudowanych, z których można korzystać. – Reszta to są trasy do wybudowania – dodaje kierownik projektu podkreślając, że w przyszłej perspektywie promowane będą te nowe trasy, które będą powstawać w zgodzie z przygotowaną koncepcją.

Jak podkreśla marszałek Andrzej Buła, koncepcja jest pewnym „szkieletem” tras rowerowych w regionie. – To oznacza, że jest to sieć głównych tras, która z jednej strony  pobudza do rozwijania tras lokalnych, z drugiej zaś umożliwia dostanie się na te trasy z różnych miejsc, także transportem publicznym. Przyszła perspektywa unijna zakłada, że inwestycje w sferze infrastruktury rowerowej powinny umożliwiać bezpieczny przejazd rowerem z centrów i obrzeży miast w różnych kierunkach. Będziemy więc stawiać na takie inwestycje, które ułatwią dojazd na rowerach do różnych instytucji publicznych, centrów usług i miejsc pracy w obrębie miast. Wiem, że to będą inwestycje niełatwe, ale jednak bardzo ważne – mówi Andrzej Buła.

Powstaje nowa infrastruktura

Projekt „Opolskie na rowery”  zakłada także oznakowanie tras rowerowych. Do oznakowania jest  18 tras, w tym jedna  międzynarodowa (Euro Velo ), 3 krajowe oraz 14 regionalnych. – Powstał spójny system znakowania tras. Jeszcze przed wakacjami zostanie oznakowania trasa rowerowa z Prudnika przez Białą do Mosznej, kolejne są też w przygotowaniu – informuje zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Mirosław Sokołowski. W głosowaniu internetowym mieszkańcy wybrali także jeden z czterech zaproponowanych projektów miejsc obsługi rowerzystów i na początek, zgodnie z tym wyborem, powstaną w regionie trzy takie miejsca. – Będzie to MOR na drodze 409 w okolicy Mosznej, na drodze 454 w Ładzy oraz na drodze 487 w Boroszowie – informuje Mirosław Sokołowski.

– Przygotowana koncepcja to kolejny krok w rozwoju naszej regionalnej infrastruktury rowerowej. Jestem pewien, że ten dokument pomoże w planowaniu  przyszłych inwestycji, a w efekcie przyczyni się do budowy zintegrowanej sieci dróg rowerowych w województwie opolskim. To będzie ogromy krok nie tylko do rozwoju transportu niskoemisyjnego w województwie opolskim, ale także  do rozwoju turystyki rowerowej w regionie. I mam nadzieję, że to będzie świetna okazja do lepszego poznania atrakcji naszego regionu – mówi marszałek Andrzej Buła.

Koncepcja zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy