Ważka w wielu odsłonach

 

W Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, gdzie mieści się dział przyrodniczy Muzeum Śląska Opolskiego, odbył się w piątek 13 stycznia wernisaż dwóch wystaw – „Ważki Opolszczyzny – od inwentaryzacji terenowej do kolekcji muzealnej” oraz „Ważki – zabójcy dwóch środowisk”.

Pierwsza z nich będzie mieć charakter stały, zwiedzać ją będzie można do odwołania. Druga odwiedzi Brzeg, Praszkę, Opole, Prudnik, Namysłów i Głubczyce, by pod koniec października tego roku wrócić na Górę św. Anny.

Spośród 5600 gatunków ważek na świecie, w naszym kraju odnotowano obecność 74, a na Opolszczyźnie 63 gatunków. Ważki były pierwszymi owadami, które zasiedliły Ziemię. Zgromadzony materiał entomologiczny i fotograficzny, zebrany przez biologów z działu przyrody MŚO, jest efektem kilkunastu lat badań terenowych. Pokazano środowiska występowania ważek, ich gatunki, etapy przeobrażania się.

O swoich badaniach opowiadali Michał Wolny i Piotr Zabłocki, występujący także w roli autorów zdjęć (obok Jarosława Wenty, Piotra Mikołajczuka, Andrzeja Kucharskiego, Bogusławy Jankowskiej, Jacka Chromika), a także autorów tekstu i scenariusza zaprezentowanego przy okazji wernisażu komiksu „Cecylia poznaje ważek zwyczaje”. Rysunki wykonał do niego jeden z najznakomitszych polskich rysowników Sławomir Kiełbus. Komiks, adresowany do młodego pokolenia, choć dopiero będzie rozpowszechniany (25 tys. nakładu), już zdobył pierwszą nagrodę w konkursie wydawnictw lokalnych i regionalnych.

Od 17 stycznia w muzeum na Górze św. Anny odbywać się także będą zajęcia edukacyjne.

Nie tylko sam wernisaż nawiązywał do ważek i przyrody – wykonane ze szkła ważki znaleźć można było na tablicach muzealnych i planszach, stołach i oknach. A wątek przyrodniczy przewijał się w muzyce, którą zaprezentował Kwartet Piastowski Filharmonii Opolskiej.

Pomysłu autorom i wykonawcom gratulował obecny na wernisażu wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Zauważył on także, że obecne zjawiska  – m.in. smog goszczący w naszych miastach i na wsiach uświadamiają, że o środowisko naturalne trzeba dbać.

A zatem projekt „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”,  realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zmierza w dobrym kierunku.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy