Radni obradowali w Zakrzowie

Reprezentanci 23 związków i organizacji sportowych wzięli udział w XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, która poświęcona została kwestiom organizacji sportu, jego finansowaniu, wspieraniu talentów. I odbywała się także w sportowej scenerii – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew.

Zanim jednak rozpoczęła się  sportowa część sesji, radni podjęli uchwałę o likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. To wynika nowej ustawy „Prawo wodne”, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Na jej mocy utworzone będzie Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”, które przejmie dotychczasowe zadania marszałków i samorządów województw w zakresie zlecanych do tej pory zadań dotyczących gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

Wody Polskie mają przejąć pracowników WZMiUW z mocy ustawy, przejmą także nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające m.in. z  zawartych przez samorząd województwa umów, które są właśnie realizowane.

Marszałek Andrzej Buła wyraził podczas sesji nadzieję, że w tym procesie nie ucierpią pracownicy. Mówił też, że zarząd województwa prowadzi właśnie nabór dotyczący przyszłych prac na tzw. polderze Żelazna. – Chcemy, żeby Polskie Wody otrzymały tę inwestycję już przygotowaną, żeby mogły ją realizować – dodał. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 5 osób się wstrzymało.

 

Dyskusję o finansowaniu sportu rozpoczęła informacja, iż samorząd województwa na różne formy wsparcia zawodników, trenerów, klubów, stowarzyszeń i związków sportowych wydaje rocznie 5 mln złotych, co stanowi  2 proc. budżetu liczonego bez dotacji unijnych. W tym roku 122 zawodników otrzymuje stypendia sportowe w kwocie od 300 do 2.700 złotych, idzie na ten cel pół miliona złotych, kolejne 150 tys. przeznaczone zostały w tegorocznym budżecie na nagrody sportowe. Przyznano je w ostatnich latach 47 osobom, głownie zawodnikom (32) oraz trenerom. Wspierane są także tzw. małe granty. Dotąd zwarto 43 umowy na łączną kwotę 278 tys. złotych, a średnia kwota wsparcia wyniosła ok. 6,5 tys. złotych.

Marszałek Andrzej Buła deklarował, że nakłady na sport na pewno nie będą w kolejnych budżetach mniejsze. Zaś wicemarszałek Stanisław Rakoczy mówił, iż Zarząd Województwa wyodrębnił sześć priorytetów, którymi posiłkuje się, realizując politykę związaną ze sportem. Są to: upowszechnianie sportu wśród najmłodszych, ciągłość procesu szkoleniowego, finansowanie i szkolenie młodych zawodników oraz kadr trenerskich, popularyzacja sportu i promocja rywalizacji, wspieranie cyklicznych (ważnych) imprez sportowych.

W wypowiedziach przedstawicieli organizacji sportowych przewijały się głównie postulaty związane z potrzebą finansowego wsparcia, które powinno mieć charakter umowy wieloletniej. Mówił o tym m. in. Andrzej Walczak, prezes Opolskiej Federacji Sportu. Zapewniłoby to klubom stabilizację finansową, ułatwiło planowanie. Kolejny postulat też dotyczył sfery finansowania. Organizacje sportowe postulowały wcześniejsze uchwalanie budżetu, bo to pozwoliłoby im już w styczniu następnego roku mieć środki finansowe na działalność statutową. Andrzej Walczak przypomniał też, że w roku 2013 otrzymywał z resortu sportu 2,5 mln złotych, obecnie dostaje zaledwie 500 tysięcy. I gdyby nie zastrzyk finansowy od samorządu województwa już dawno musiałby ogłosić upadłość.

Odnosząc się do tych postulatów marszałek Andrzej Buła zapowiedział, że zaraz po złożeniu projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej ogłoszone zostaną konkursy dla związków i stowarzyszeń. -Nie zrezygnujemy z kwot, które wcześniej ze środowiskiem uzgodniliśmy, pieniędzy na pewno nie będzie mniej – zapewniał. Zaapelował do środowisk sportowych o wypracowanie wspólnego apelu pod adresem Ministerstwa Sportu o przywrócenie poprzednich kwot dofinansowania. Kluby mają też w najbliższym czasie opowiedzieć się, jaki poziom kwalifikacji trenerskich chciałyby uzyskać. Pozwoli to przygotować ofertę szkoleniową.

 

W trakcie tej sesji Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymał Józef Sebesta, były marszałek województwa opolskiego, długoletni prezes Zakładów Azotowych „Kędzierzyn”. Dziękując za wyróżnienie powiedział, że praca dla województwa jest w jego przekonaniu wyznacznikiem regionalnego patriotyzmu.

Sejmik minutą ciszy uczcił pamięć Joachima Mertesa, zmarłego przez kilkoma dniami byłego prezydenta Landtagu Nadrenii – Palatynatu, oddanego przyjaciela naszego regionu i jego Honorowego Obywatela.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy