„Opolskie na rowery” – rozpoczynamy konsultacje społeczne w powiatach

Projekt „Opolskie na rowery” to m.in. stworzenie spójnej i atrakcyjnej koncepcji zintegrowanej sieci tras rowerowych województwa opolskiego. Poprzedzi ją zinwentaryzowanie obecnych zasobów, a wcześniej zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne w każdym powiecie.

Konsultacje wraz z inwentaryzacją posiadanych w regionie zasobów związanych z infrastrukturą rowerową rozpoczną się 6 maja, a już dziś na konferencji prasowej mówił o nich marszałek Andrzej Buła wraz z wykonawcami koncepcji – Tobiaszem Nykamowiczem i Jackiem Zieburą.

– W tej części inwentaryzacyjnej chcemy zebrać informacje o tym, co zrobiliśmy do tej pory – mówi marszałek Andrzej Buła. – Bo np. tylko w ramach projektów strategii niskoemisyjnych stworzyliśmy w regionie już wiele kilometrów tras. A tworzona koncepcja ma służyć temu, żeby w sposób spójny i przemyślany planować kolejne ścieżki i trasy rowerowe, które będziemy mogli sfinansować z funduszy unijnych w kolejnych latach – dodaje marszałek.

Wykonawcy inwentaryzacji i koncepcji mają do przejechania około 2000 kilometrów po regionie, by potem nanieść na mapę już istniejące trasy i zaprojektować przyszłą sieć ścieżek rowerowych. Tobiasz Nykamowicz wyjaśnia, że trzeba po prostu wsiąść na rowery i ze specjalną mobilną aplikacją inwentaryzować to, co jest wokół. – Chodzi przede wszystkim o stan istniejącej infrastruktury, a w przypadku projektowanych ciągów trzeba przeanalizować teren, jego przewyższenia czy ewentualne kolizje z istniejącymi obiektami – wyjaśnia.

Inwentaryzacja potrwa około pół roku, a poprzedzą je konsultacje z mieszkańcami we wszystkich powiatach. Tobiasz Nykamowicz podkreśla, że to ważny głos w procesie tworzenia koncepcji ścieżek. – Zarówno na spotkaniach, jak i przez interaktywną stronę internetową mieszkańcy będą mogli zobaczyć, gdzie przebiegają trasy i zgłosić swoje uwagi  – dodaje.

Jacek Ziebura, który wcześniej projektował trasy rowerowe w Małopolsce, mówi, że dobra trasa rowerowa to taka, którą do celu można dojechać wygodniej i krócej niż samochodem i która prowadzona jest poza ruchem samochodowym. Jednym z takich dobrych przykładów w naszym regionie, przytaczanym przez Nykamowicza i Zieburę, jest trasa rowerowa po kolejce wąskotorowej, od Kędzierzyna–Koźla po Reńską Wieś.

W załączeniu informacja o inwentaryzacji wraz z dokładnym harmonogramem konsultacji w powiatach.

Inauguracja konsultacji tras rowerowych – prezentacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy