Walczymy o miliony w ministerstwie

Województwo Opolskie walczy o dodatkowe 254 miliony euro. Po spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  jest bliżej tego celu. Ostatecznej decyzji ze strony rządu jeszcze nie ma.

Opolszczyzna walczy o dodatkowe 254 miliony euro. W czwartek doszło do spotkania z Waldemarem Budą, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Przypomnijmy, że województwo opolskie ma już przyznane 763 miliony euro z funduszy unijnych na lata 2021-2027, ale walczy o miliard euro. – Ministerstwo bardzo dobrze ocenia nasze wykorzystywanie funduszy unijnych, a szczególnie wprowadzony u nas podział na subregiony – tłumaczy marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła. Dziś subregiony otrzymują 15% z całości przyznanych pieniędzy dla województwa, a w przyszłości do własnej dyspozycji mają otrzymać 30%. Dodatkowa alokacja zostanie przyznana na: wzmocnienie spójności wewnętrznej regionu poprzez podniesienie jakości życia i atrakcyjności gospodarczej w subregionach, wzmocnienie działalności naukowo-badawczej oraz współpracy sektora nauki i gospodarki, wzmocnienie aktywności społecznej poprzez działania na rzecz III sektora, wzmocnienie roli Opola w zakresie jego funkcji metropolitalnych i regionotwórczych oraz przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19.

– Mamy przygotowane konkretne projekty, na które chcemy wydać te dodatkowe pieniądze. Przedstawiliśmy pięć obszarów, w których są te projekty. Naszym celem jest rozwój i uatrakcyjnienie województwa – informuje marszałek .

Marszałek województwa opolskiego w trakcie piątkowej konferencji prasowej przestawił również wizję dla województwa opolskiego w perspektywie nowego budżetu UE. – Zależy nam na przedsięwzięciach związanych zarówno ze zwiększeniem innowacyjności, jak i położeniu akcentu na zielone oraz ekologiczne opolskie. Rozwój przedsiębiorstw i startupów – wymienia marszałek. – W dalszym ciągu wykorzystywane będą programy związane z budowaniem silnego społeczeństwa obywatelskiego. Dodajmy, że 30% funduszy dla regionów przeznaczonych będzie głównie na efektywność energetyczną, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, ochronę różnorodności, strategie niskoemisyjne, dziedzictwo kulturowe i kulturę, rozwój turystyki, infrastrukturę społeczną, edukację, usługi zdrowotne, osoby starsze, usługi społeczne: pieczę zastępczą, osoby niesamodzielne.

Marszałek po rozmowach w ministerstwie mówi, że Opolskie prezentując swój pomysł na zagospodarowanie dodatkowych pieniędzy, było do tej prezentacji bardzo dobrze przygotowane. Kolejne rozmowy przed nami, ale pierwszy, dobry krok do celu został już zrobiony.

Propozycje podziału funduszy unijnych na lata 2021-2027

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy