Opolskie na rowery – zaczynamy!

Właśnie oficjalnie zainaugurowano projekt „Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie Opolskim wraz z kampanią edukacyjną”. 

Jak mówił marszałek województwa Andrzej Buła, rozpoczynamy projekt w trudnym momencie, gdy nasze życie wyznacza walka z COVID-19. – W urzędzie pracujemy nad nowym projektem wsparcia szpitali, dziś wyznaczonych do leczenia chorych z koronawirusem,  na ponad 30 mln zł. Mamy nadzieję, że we współpracy z wojewodą sprawnie ten projekt zrobimy.  Ale nasze życie toczy się też wokół innych spraw, które wcześniej zainicjowaliśmy i mam nadzieję kontynuować – mówił marszałek podczas konferencji rozpoczynającej projekt. – Dlatego  dziękuję wszystkim, którzy chcą wziąć udział w projekcie, rozwijającym infrastrukturę rowerową – dodawał.

Marszałek podkreślał, że w regionie realizujemy kilka projektów, które łączą ścieżki rowerowe. – Chcemy z tych wszystkich elementów  zrobić dobry, spójny produkt turystyczny i nie spiesząc się, w jak najlepszy sposób połączyć wszystkie ważne dla tego elementy – podkreślał marszałek, zapraszając jednocześnie do tego projektu wszystkich, którzy mają dobre pomysły na rozwój infrastruktury i turystyki rowerowej w województwie opolskim.

 

Bezpieczeństwo, ekologia i atrakcyjność

Sam projekt przedstawił członek zarządu województwa  Szymon Ogłaza. – Projekt to autorska koncepcja marszałka, ale mamy świadomość, że jest bardzo potrzebny regionie. Wiele się dzieje na drogach naszego województwa,  wzdłuż których  jest coraz więcej dobrych tras i ścieżek rowerowych. Mamy Opolską Politykę Rowerową, a teraz chcemy pójść o krok dalej – mówił. – Chcemy żeby opracowana w jego efekcie koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej  w regionie była spójna, żeby ją można było wykorzystać, aplikując o pieniądze zewnętrzne – podkreślał. Dodawał również, że  przecież rowery to nie tylko turystyka, ale także codzienna komunikacja wielu mieszkańców. – Chcemy zwiększyć ten ekologiczny transport w regionie, a tym, co nam przyświeca, jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ekologia, atrakcyjność i rozwój województwa – mówił Szymon Ogłaza.

Na początek w projekcie zaplanowano dokładną inwentaryzację tras w całym regonie, która będzie podstawą do opracowania koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej. Jak mówiła koordynatorka projektu, Katarzyna Zulska z Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO, koncepcja ma m.in. określić możliwe powiązania komunikacji rowerowej z innymi środkami transportu i umożliwić zapis przejechanych tras z wykorzystaniem GPS. Ma także wskazać  inwestycje konieczne do realizacji w celu zapewnienia ciągłości tras rowerowych i propozycje rozwiązań wariantowych, a także propozycje jednolitego oznakowania poszczególnych tras rowerowych i ich powiązanie z atrakcjami turystycznymi, węzłami komunikacyjnymi, istniejącymi stanowiskami bike & ride, itp.

 

Dla rowerzystów nie ma regionów nieturystycznych

Jak podkreślano w dyskusji, nie ma lepszego czasu na zajęcie się lokalną turystyką niż czas epidemii, kiedy znaczna część społeczeństwa szuka możliwości wypoczynku blisko swojego miejsca zamieszkania. Padło też sporo konkretnych sugestii i propozycji rozwiązań. Michał Nowak, aktywista rowerowy i radny z Kędzierzyna-Koźla wskazywał m.in. na ogromne znaczenie spójności sieci ścieżek rowerowych i postawienie na finalizację trasy  Blue Velo wzdłuż Odry.  O wykorzystaniu wałów rzecznych mówili też przedstawiciele Śląskiej Koalicji Rowerowej. Podróżnik i bloger Przemysław Supernak wskazywał na konieczność szybkiego rozpoczęcia budowy nowych tras oraz na ich dobre, jednolite oznakowanie. – Dla rowerzystów nie ma regionów nieturystycznych, dlatego teraz warto promować trasy rowerowe  – podkreślał.

 

O szczegółach na spotkaniach roboczych

Tych pomysłów na budowy i promocję tras rowerowych było więcej, zaś czas na szczegóły przyjdzie na kolejnych spotkaniach. Szymon Ogłaza, dziękując za wszystkie zgłaszane uwagi podkreślał, że Blue Velo to także jeden z głównych kierunków działań władz regionu. – Mamy świadomość tego, że inne regiony są już bardzo zaawansowane w budowie ścieżek na tym terenie – i właśnie na nich się wzorujemy. Liczymy tutaj bardzo na współpracę wszystkich zainteresowanych stron – mówił. Informował, że okazją do szczegółowych rozmów będą kolejne, już robocze spotkania w ramach projektu, które zaplanowano na 10 listopada o godzinie 10.00 i 12 listopada o godzinie 16.00. – Mam nadzieję, że to będą  rozmowy z zainteresowanymi już o szczegółach założeń do przeprowadzenia inwentaryzacji rowerowej. Zapaszmy na te spotkania – mówił.

 

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców i członków organizacji rowerowych. Takie zainteresowanie projektem na jego początku dobrze wróży jego realizacji.

VR

Konferencja Opolskie na rowery – prezentacja

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy