Alarmują o kryzysie wśród specjalistów psychologii dziecięcej

Podczas II Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży specjaliści dyskutują o aktualnych problemach związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Obok paneli naukowych odbywają się warsztaty. Wśród naukowców dzięki łączom internetowym są psycholodzy ze Stanów Zjednoczonych.

Uniwersytet WSB Merito Opole jest gospodarzem dwudniowego II Opolskiego Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego i przy wsparciu samorządu województwa opolskiego. Forum jest miejscem wymiany myśli i doświadczeń między teoretykami, badaczami naukowymi a praktykami, zarówno z obszaru psychologii, pedagogiki, jak i psychiatrii. Wydarzenie skupia się na istotnych kwestiach związanych z młodzieżą, jej zdrowiem psychicznym oraz najlepszymi praktykami wspierającymi ich rozwój.

Kanclerz Uniwersytetu WSM Merito we Wrocławiu Joanna Nogieć podkreśla, że uczelnia, którą reprezentuje, kształci przyszłych psychologów. – Oferujemy studentom kształcenie z zakresu psychologii klinicznej. To jest odpowiedź na braki związane ze specjalistami z obszarów psychiatrii, psychologii, psychologii dziecięcej. Żyjemy w dynamicznym świecie, każdy z nas powinien zadbać o zdrowie psychiczne. Naszymi działaniami wpisujemy się w obecne zapotrzebowanie – mówi Joanna Nogieć.

Agnieszka Gawor z Uniwersytetu WSB Merito w Opolu  dodaje, że sytuacja dzieci i młodzieży jest wyjątkowo niedobra. – Brakuje specjalistów psychologów i psychiatrów. Młodzież, która ma problemy i trudności, nie jest w stanie znaleźć pomocy ze strony terapeutów. Młodzież zgłasza się z problemami dotyczącymi lęku, depresji, samookaleczeń czy myśli samobójczych. Te problemy często przerastają ludzi, którzy do nas się zgłaszają – mówi Agnieszka Gawor.

Wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura zauważa, że sama konferencja kładzie nacisk na kryzys zdrowia psychicznego. – Ten kryzys dotyka szczególnie młode osoby. Forum to dyskusja, ale również wyposażanie w narzędzia specjalistów, którzy pracują z młodzieżą – mówi Zuzanna Donath-Kasiura.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy