OCRG podsumowało pierwsze półrocze 2019 r.

Ponad 45 mln zł przelanych na konta firm dotacji i pożyczek, kolejne 21 mln zł przyznanego wsparcia w rozstrzygniętych naborach, 133 nowe wnioski o dofinansowanie złożone przez firmy czy stowarzyszenia i 5 nowych inwestorów. To bilans I półrocza tego roku w OCRG.

– To przedostatni rok obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale absolutnie nie widać spowolnienia jeśli chodzi o konsumowanie unijnego wsparcia dla firm. Przedsiębiorcy chętnie sięgają po dotacje i sprawnie realizują projekty, o czym świadczy łączna kwota pieniędzy przelana na ich konta – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Nabory ogłoszone i rozstrzygnięte

Ogólna pula na dotacje dla firm zaplanowana w tym roku w ramach naborów ogłaszanych przez OCRG to 64,8 mln zł. Do chwili obecnej OCRG ogłosiło cztery z sześciu tych naborów. Złożono w nich ogółem 133 wnioski o dotacje. Całkowita wartość zaplanowanych w tych wnioskach projektów firm to ponad 109 mln zł, a wnioskowane ogółem dofinansowanie to 56,3 mln zł. Były to nabory na nowe usługi i produkty na obszarach przygranicznych, na współpracę zagraniczną i promocję, na poprawę efektywności energetycznej firm oraz na inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku OCRG rozstrzygnęło natomiast 3 nabory. Wybrano w nich do dofinasowania łącznie 23 projekty o całkowitej wartości 34,2 mln zł. Przyznane w tych naborach przez zarząd województwa dofinasowanie wyniosło w sumie 21,1 mln zł. Rozstrzygnięte zostały:  nabór na innowacje w przedsiębiorstwach, na infrastrukturę usług społecznych (czyli żłobki) oraz dla podmiotów ekonomii społecznej.

W tym roku OCRG planuje ogłoszenie jeszcze dwóch naborów: na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (nabór odbędzie się we wrześniu, w puli będzie 6,4 mln zł) oraz na innowacje w firmach (nabór zaplanowano na grudzień, w puli będzie 14,7 mln zł).

Podpisane umowy i rozliczenia z przedsiębiorcami

OCRG w I półroczu br. przelało na konta firm ponad 36 mln zł unijnych dotacji za zrealizowane projekty. Kolejne 9 mln zł zostało przekazane do BGK na unijne pożyczki (bez prowizji i opłat, czasem nawet z zerowym oprocentowaniem). – Nasi przedsiębiorcy najchętniej brali pożyczki na inwestycje służące wprowadzaniu na rynek nowych usług czy produktów – mówi Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG.

Poza tym OCRG podpisało od stycznia do czerwca kolejne 72 umowy na dofinansowanie projektów firm. – To oznacza, że średnio w tygodniu podpisywane są 2-3 takie umowy, które dają przedsiębiorcom gwarancję unijnego wsparcia ich inwestycji czy badań – wylicza członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Wśród podpisanych w tym roku umów najwięcej było tych, które dotyczyły naboru na współpracę gospodarczą i promocję (czyli np. na udział w targach), a także na wsparcie nowinek teleinformatycznych. W sumie dofinansowanie przyznane firmom na podstawie podpisanych w sześciu pierwszych miesiącach tego roku umów to ponad 20 mln zł.

 

Nowi inwestorzy w regionie

Działające w OCRG Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera odsługiwało w I półroczu tego roku 48 projektów inwestycyjnych. 29 z nich pojawiło się w tym roku, 19 było kontynuowanych z lat poprzednich. Szczególnym zainteresowaniem nasz region cieszy się wśród firm sektora elektromobilności, chemii, branży metalowej, spożywczej, tworzyw sztucznych, motoryzacji i logistyki. Zainteresowani woj. opolskim inwestorzy pochodzą z Włoch, Korei, Niemiec, Portugalii, USA czy Chin.

– Największe atuty naszego regionu to położenie i sieć dróg, bliskość odbiorców, zwłaszcza dla sektora elektromobilności i motoryzacji, rynek zbytu, czyli podobne odległości do rynku niemieckiego, czeskiego, słowackiego i polskiego, bliskość dużych miast, takich jak Wrocław, Katowice czy Gliwice, jakość kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych, dobra atmosfera w samorządach i instytucjach otoczenia biznesu czy istnienie w okolicy zakładów z grupy kapitałowej danej firmy – wylicza Piotr Regeńczuk, z-ca kierownika COIE w OCRG.

W 2019 r. do 30 czerwca „tak” Opolszczyźnie powiedziało już 5 firm. Deklarowane przez te firmy nakłady inwestycyjne to ponad 1,5 mld zł. Gdy ich zakłady powstaną ma w nich zostać docelowo utworzonych 1270 miejsc pracy. Ci nowi  inwestorzy to: japońska firma Mitsui, która w Skarbimierzu ma produkować rdzenie silników hybrydowych i elektrycznych; niemiecki Knauf Broekelmann, który buduje już swój zakład w Opolu; chińskie Hongbo, które chce zwiększyć prowadzoną już w Opolu i koreańska firma Foosung, która w Kędzierzynie – Koźlu uruchomi zakład produkcji nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych do produkcji baterii akumulatorowych w samochodach elektrycznych. Nazwa piątej firmy, ze względu na trwające procedury związane np. z zakupem nieruchomości, jest jeszcze utajniona. Ta inwestycja powstanie w gminie Ujazd.

 

KK – OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy