SKO podtrzymało decyzję marszałka w sprawie LUZ sp. z o.o.

W dniu 25 lipca 2023 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. od decyzji Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2023 roku dot. odmowy zmiany zezwolenia na linii komunikacyjnej Opole – Kluczbork.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania spółki KLA LUZ Sp. z o.o. postanowiło utrzymać w mocy decyzję Marszałka Województwa Opolskiego, potwierdzając tym samym, że negatywne uzgodnienie Starosty Kluczborskiego było dla Marszałka Województwa Opolskiego wiążące, a podnoszone przez KLA LUZ Sp. z o.o. zarzuty dotyczącego błędnie prowadzonego postępowania administracyjnego nie znalazły potwierdzenia. Spółce przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy