Konsultacje programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

Do 22 września br. trwają konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu  Województwa Opolskiego z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego na 2022 rok”.

Celem programu jest pogłębienie współpracy samorządu i organizacji trzeciego sektora na rzecz podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców regionu, kształtowania trwałych więzi społecznych oraz poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój, a także wspomaganie zrównoważonego rozwoju województwa.

Wśród nowych zadań priorytetowych, zapisanych w programie, znalazły się m.in.:

– zwiększenie  świadomości w zakresie tolerancji, równości i różnorodności społecznej;

– wsparcie aktywności społecznej  – regranting;

– wsparcie gospodarowania odpadami;

– wsparcie opolskich pszczelarzy.

Konsultacje potrwają do  22 września 2021r. Link do konsultacji: https://bip.opolskie.pl/2021/09/ogloszenie-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-2022-rok-z-organizacj/

Nasze serwisy