W Nysie o funduszach europejskich dla Subregionu Południowego

Marszałek Andrzej Buła wraz z przedstawicielami UMWO zakończył cykl spotkań w subregionach, dotyczących szczegółów pozyskiwania przez samorządy funduszy europejskich. Tym razem miejscem spotkania była Nysa, a rozmawiano z samorządowcami Subregionu Południowego.

W programie „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” blisko 64 mln euro przeznaczono dla Subregionu Południowego. To  ponad 50 mln euro w ramach EFRR, a niespełna 13,4 mln euro w ramach EFES+. Jakie działania są dedykowane w ramach EFRR dla Subregionu Południowego? To m.in. poprawa efektywności energetycznej, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona różnorodności biologicznej, niska emisja i mobilność mieszkańców, czy dziedzictwo kulturowe, kultura i rozwój turystyki. Natomiast wśród dedykowanych działań EFES+ znalazły się m.in. edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, edukacja włączająca, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży, czy też usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa.

Marszałek województwa Andrzej Buła mówił, że nowa perspektywa to nowe możliwości, nowe pomysły i wreszcie nowe chęci oraz marzenia. – Chcielibyśmy, aby tak jak to było w ostatnich latach, wspólnie zarządzać pieniędzmi europejskimi. Dla mieszkańców i samorządowców z Subregionu Południowego mamy 290 mln złotych, z czego 230 mln to pieniądze na inwestycje – zakup transportu publicznego, odpowiedniego wyposażenia szkół, opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oczywiście to też pieniądze na to, aby według swojej koncepcji dofinansować kształcenie ogólne, usługi społeczne, zdrowotne. Wierzę że wszyscy będziemy bardzo usatysfakcjonowani, że 290 mln złotych dobrze zainwestowaliśmy w mieszkańców i infrastrukturę w Subregionie Południowym – dodawał marszałek.

Starosta prudnicki Radosław Roszkowski podkreślał, że w porozumieniu samorządów, które tworzą Subregion Południowy, można bardzo wiele zdziałać. – Wiele tematów dla mieszkańców powinniśmy dzięki unijnym pieniądzom zrealizować. Myślimy tutaj zarówno o niskiej emisji, poprawie jakości środowiska naturalnego, ale również o termomodernizacji naszych obiektów oraz o wielu działaniach miękkich w ramach EFES+. Nowe otwarcie, nowe możliwości, nowy entuzjazm dzisiaj jest naszym udziałem – podsumowywał starosta.

O nadziejach na realizację nowych celów, dzięki funduszom europejskim mówił z kolei starosta głubczycki, prezes Subregionu Południowego Piotr Soczyński. – Dzisiaj spotkanie, które mówi o tym, w jaki sposób będą dzielone środki unijne i na co samorządy mogą liczyć oraz w jaki sposób rozliczać dotacje. To także panel dający możliwość dyskusji, zadawania pytań i oczekiwania odpowiedzi – dodawał prezes.

Było to ostatnie ze spotkań roboczych z samorządowcami. Tym samym samorządy mogą już przygotowywać wspólne działania w ramach programu FEO.

tk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy