Dobra kontynuacja wspólnego zarządzania funduszami

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 było zarazem pierwszym w Polsce posiedzeniem Komitetu Monitorującego program regionalny. Komitet tworzą przedstawiciele wielu środowisk życia społeczno-gospodarczego.

Przedstawiciele samorządów, ale także przedstawiciele ministerstw, organizacji pracodawców, organizacji związkowych, pozarządowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych i rolniczych odebrali 10 lutego nominacje na członków Komitetu z rąk marszałka Andrzeja Buły. – Mam nadzieję, że nasza praca będzie dobrą kontynuacją wspólnego zarządzania funduszami europejskimi – zwracał się do nich marszałek. Podkreślał, że głównym zadaniem członków Komitetu jest dbanie o to, by na to forum przenosili oczekiwania środowisk,  które ich do Komitetu zgłosiły.  – Wtedy będziemy mieli taką satysfakcję, jak dziś z faktu, że jesteśmy pierwszym Komitetem Monitorującym w Polsce  – mówił Andrzej Buła.

Jak informowała Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UWMO, komitet tworzy 59 osób. – To przedstawiciele wszystkich grup społeczno-gospodarczych w województwie opolskim, odgrywających ważną rolę w życiu regionu. Głównym zadaniem Komitetu, wynikającym z przepisów unijnych i krajowych, będzie zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do realizacji – informowała Karina Bedrunka.

Jednym z członków komitetu został burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, który już w ubiegłym okresie programowania pracował w takim gremium. Mówił, że to ważne ciało doradcze, dotyczące podziału funduszy europejskich. – Zawsze do kryteriów wyboru projektów można mieć większe lub mniejsze uwagi, ale też zawsze wypracowywany jest kompromis. Nie ma co ukrywać, że na wiele rzeczy inaczej patrzą samorządowcy, inaczej pracodawcy, związki zawodowe czy stowarzyszenia. Ale wszystko się kończy kompromisem, wszystko odbywa się w drodze głosowań – wyjaśniał burmistrz Kielar.

W programie pierwszego spotkania Komitetu, oprócz uroczystego wręczenia aktów nominacyjnych, znalazła się ogólna informacja o programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 oraz po raz pierwszy zaprezentowano propozycje kryteriów formalnych i merytorycznych dla wszystkich działań FEO.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy