Przed nami ważny czas i ważne decyzje

Już w styczniu rozpoczyna się regionalny program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, ale nadal realizowane są projekty z kończącego się budżetu unijnego. O tym kończącym się programie i konkretnych planach na przyszłość marszałek województwa dyskutował z samorządowcami z całego regionu.

Podczas spotkania zarówno marszałek Andrzej Buła, jak i dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Karina Bedrunka podkreślali, że w przypadku regionalnego programu realizowanego z funduszy unijnych w województwie opolskim tylko zmiana jest stała.

Elastyczność i mobilizacja

– Jak wynegocjowaliśmy ten program w 2014 roku, nie było w nim zapisanych wielu działań, które dziś już zrealizowaliśmy. Pojawiły się nowe obszary, które wydyskutowaliśmy z Komisją Europejską i mogliśmy dofinansować – m.in. inwestycje na drogach lokalnych, wymiana starych pieców  w budynkach prywatnych i publicznych, remonty i rewitalizacja obiektów sportowych – mówił marszałek. – To był efekt zgłaszanych przez samorządowców potrzeb, wielu wspólnych rozmów i konsultacji. To wreszcie warunki i sytuacja zewnętrzna wymusiły zmiany – najpierw pandemia, w tym roku wojna w Ukrainie to kolejne wyzwania i kolejne projekty, związane z ogromnym wsparciem dla mieszkańców wymagających pomocy, dla szpitali, uczniów, szkól i nauczycieli czy teraz dla uchodźców w naszym regionie – dodawała Karina Bedrunka. Marszałek podkreślał, że program pokazał, iż w regionie potrafimy być elastyczni i szybko reagujemy zarówno w sytuacji zagrożeń, jak i pojawiających się nowych możliwości. – Wiele podjętych działań wynikało z podpowiedzi samorządów i innych środowisk w regionie – dodawał marszałek.

W tej perspektywie zostało jeszcze do wydania 540 milionów złotych, które powinny zostać spożytkowane do końca przyszłego roku. To jeszcze ponad 300 realizowanych projektów, z których sporo zakończy się jeszcze w tym roku, pozostałe zaś powinny zostać zamknięte do końca grudnia roku 2023. –  Konieczna jest wspólna mobilizacja, by te pieniądze dobrze, w terminie, a przede wszystkim efektywnie i z korzyścią dla mieszkańców wykorzystać – apelował do samorządowców marszałek.

Będziemy decydować w partnerstwie

Już w styczniu rozpocznie się program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”, w którym zapisano 966 milionów euro. To ogromna szansa na znaczące inwestycje dla całego regionu i poszczególnych samorządów.

Marszałek zapowiadał, że już 12 stycznia, z udziałem gości z Komisji Europejskiej, program regionalny zostanie uroczyście otwarty. Później urząd marszałkowski zaplanował cykl spotkań we wszystkich subregionach, by pokazać więcej szczegółów programu i jak najlepiej się do nowych projektów przygotować.

Podczas tego spotkania samorządowcy zapoznali się z podziałem całkowitej kwoty programu na konkretne dziedziny życia. Dowiedzieli się także, że aż 27 procent całego programu będzie w gestii subregionów (w tym programie subregiony miały do dyspozycji 15% kwoty RPO). – Opolskie jest pionierem w decentralizacji dysponowania pieniędzmi unijnymi – mówił obecny na spotkaniu prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, nasz regionalny ekspert.  – To jest podzielenie się odpowiedzialnością, ale też duża odwaga. Ale to ma sens, bo właśnie w ten sposób budujemy spójność i partnerstwo – dodawał profesor.

O tym, na co przeznaczone będą pieniądze FEO, można dowiedzieć się tutaj.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy