Rekordowe 966 milionów euro dla regionu wynegocjowane!

Ponad 966 milionów euro – na taką kwotę w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” może liczyć nasz region. To rekordowe pieniądze dla województwa i szansa na rekordowe inwestycje. Tuż po zakończeniu negocjacji w Brukseli mówił o tym na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła.

– Byliśmy w Komisji Europejskiej dużą grupą i zostaliśmy tam niezwykle docenieni – informował marszałek Andrzej Buła. – Jako jedyne województwo zostaliśmy zaproszeni na spotkanie przez dwie dyrekcje Komisji Europejskiej, zarządzające funduszami europejskimi – dodawał. Z delegacją opolską spotkali się szefowie sekcji polskiej DG Regio Anchela Martinez Sarasola oraz DG Zatrudnienie Gelu Calacean. Marszałek podkreślał wyjątkową atmosferę tych spotkań negocjacyjnych i dużą przychylność Komisji Europejskiej dla propozycji województwa opolskiego.

Kompleksowo i konkretnie

Cały proces negocjacyjny, jeszcze przed ostatecznym spotkaniem w Brukseli, trwał trzy miesiące i dotyczył bardzo konkretnego programu finansowego dla województwa opolskiego. Urzędnicy unijni byli pod wrażeniem kompleksowego patrzenia w regionie na działania kierowane do mieszkańców  województwa, w różnych obszarach ich życia, zarówno poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, jak i przez Europejski Fundusz  Społeczny.

Nowa perspektywa dla regionu to w programie „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” 966,5 miliona euro – z podziałam na 276,4 mln euro w Europejskim Funduszu Społecznym i 690,1 mln euro w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego. – Największa dyskusja toczy się w ramach tego drugiego funduszu, dotyczącego inwestycji: jak uznać zasadność budowy tej czy innej drogi, nowej infrastruktury szpitalnej czy termomodernizacji. Te wszystkie dylematy trzeba rozwiązać w takich konkretnych rozmowach i temu poświęciliśmy m.in. te trzy miesiące – mówił marszałek i podkreślał, że na spotkaniu w Brukseli delegacja opolska zwracała szczególną uwagę na powiązanie projektów społecznych z inwestycyjnymi. – To jest chyba nasze największe wyzwanie na obecną chwilę, bo to np. przygotowanie takiego programu profilaktycznego w ochronie zdrowia, który byłby zakończony elementem rozbudowy czy poprawy infrastruktury w tej dziedzinie – wyjaśniał Andrzej Buła.

Dla lepszej jakości życia mieszkańców

Podstawą programu i później wyboru projektów do realizacji jest oczywiście strategia rozwoju regionu i zapisana w niej poprawa jakości życia mieszkańców w każdej dziedzinie, od tej prywatnej po zawodową. – Będziemy szukać takich rozwiązań, by ta lepsza jakość życia i dostępność usług w każdej dziedzinie objęły jak największe grupy mieszkańców – mówił marszałek i zaprezentował podział pieniędzy w ramach programu regionalnego nie poprzez zapisane w nim tzw. osie priorytetowe, ale kierowane do poszczególnych grup mieszkańców. I tak, w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” pieniądze zostaną podzielone tak:

 • młode mamy, położne, dzieci do 2 roku życia – 8 mln euro;
 • przedszkolaki, uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele – 61 mln euro;
 • studenci, pracownicy naukowi – 32 mln euro;
 • pacjenci, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci – 63 mln euro;
 • pracownicy przedsiębiorstw – 22 mln euro;
 • przedsiębiorcy – 104 mln euro;
 • pracownicy kultury – 32 mln euro;
 • migranci, przedstawiciele mniejszości narodowych – 15 mln euro;
 • seniorzy, osoby niesamodzielne, bezdomni, bezrobotni – 120 mln euro;
 • osoby aktywne w organizacjach pozarządowych – 33 mln euro;
 • samorządowcy – 476 mln euro.

W tych projektowanych działaniach jest wiele kontynuacji, ale pod kątem nowego spojrzenia, wynikającego ze zdobytych już doświadczeń i zmieniającej się sytuacji.

Marszałek podkreślał również, że w nowej perspektywie nie zrezygnujemy z zarządzania funduszami europejskimi poprzez subregiony, bo to się bardzo sprawdziło. – Wyjaśniliśmy w Komisji Europejskiej, że subregion jest ważny, bo nasi mieszkańcy wiążą swoją przyszłość i życie prywatne  z miejscem zamieszkania, jakim są gmina, powiat i właśnie subregion – mówił marszałek i podkreślał, że będzie to prawdziwe i dobrze zbudowane partnerstwo.  – Partnerstwo ze zwiększonymi pieniędzmi, bo w tej perspektywie subregiony miały do dyspozycji 14%, a w przyszłej będą miały już 25% z programu. I to będą nie tylko fundusze infrastrukturalne, jak do tej pory, ale i społeczne – mówił marszałek Andrzej Buła.

Pierwsze nabory na początku roku

Mówiąc o przyjętym harmonogramie dalszych działań, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Karina Bedrunka informowała, że tuż przed konferencją prasową, 14 października, zarząd województwa przyjął projekt programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”. – Jeszcze dziś postaramy się wysłać ten dokument, poprzez system informatyczny, do Komisji Europejskiej. Od tego momentu zaczyna się oficjalna akceptacja programu przez poszczególne dyrekcje Komisji – mówiła Kraina Bedrunka. Szacujemy, że dokument zostanie zaakceptowany na przełomie listopada i grudnia. W międzyczasie zostanie powołany Komitet Monitorujący, zostaną opracowane harmonogramy naborów i kryteria wyboru projektów i w styczniu lub lutym zarząd ogłosi pierwsze nabory. – Mamy nadzieję, że w styczniu 2023 roku oficjalnie otworzymy nasz program – dodawała Karina Bedrunka.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy