Kolejne firmy, fundacje i stowarzyszenia chcą dotacji

26 firm chce dostać dofinansowanie do inwestycji, które mają poprawić ich efektywność energetyczną. Wnioski o dofinansowanie w innym naborze złożyło też sześć spółdzielni i stowarzyszeń. Kto otrzyma unijną pomoc – okaże się najpóźniej do listopada.

Taki jest termin rozstrzygnięcia dwóch naborów, w ramach których wnioski od zainteresowanych firm, stowarzyszeń czy fundacji przyjmowało w lipcu podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Były to nabory na inwestycje, które mają poprawiać efektywność energetyczną firm i nabór dla tzw. podmiotów ekonomii społecznej, czyli właśnie np. spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń czy fundacji.

Chcą lepiej gospodarować energią

W ramach naboru na efektywność energetyczną wpłynęło 26 wniosków. Firmy starają się w nich o 14 mln zł dofinansowania ogółem, a łączna wartość wszystkich inwestycji, które chciałyby zrealizować w ramach tego naboru firmy, to prawie 26,6 mln zł. – Firmy w ramach tego naboru chcą realizować inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej swoich siedzib i montować albo przyłączać instalacje służące korzystaniu z odnawialnych źródeł energii – informuje Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG. – Wsparcie dostępne w tym naborze można przeznaczyć np. na zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, które pozwalają lepiej gospodarować prądem, wodą, ciepłem czy chłodem. Ale też na zastosowanie technologii dotyczących odzysku energii, wykorzystywania ciepła odpadowego w firmie czy wprowadzanie systemów zarządzania energią – wymienia dyrektor OCRG.

Poza tym unijne dofinansowanie może obejmować np. zastosowanie energooszczędnych technologii; tzw. głęboką modernizację energetyczną budynków firm; instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania czy przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (jako uzupełniający element projektu) oraz właśnie audyt energetyczny firmy (jako element kompleksowy projektu).

Będzie wsparcie ekonomii społecznej

W ramach naboru dla podmiotów ekonomii społecznej ogólna, zawnioskowana przez sześć spółdzielni, stowarzyszeń czy spółek non profit wartość dofinansowania to nieco ponad 3,3 mln zł. Całkowita wartość projektów, które chcą one zrealizować z tym wsparciem, to 5,8 mln zł.  Tutaj o wsparcie mogły ubiegać się spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Dotacje w nim dostępne mogą być przeznaczone np. na zakup nowoczesnych maszyn i sprz­­­ętu do produkcji, które posłużą wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, ale też np. na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych albo na inwestycje zwiększające skalę czy zasięg działalności. Dyrektor OCRG zaznacza, że w tym naborze dofinansowane mogą być projekty podmiotów, które działają dla osiągnięcia m.in. celu społecznego i wypracowany zysk przekazują na swoją działalność, a nie dzielą między wspólników czy udziałowców. – Projekty te muszą mieć charakter inwestycyjny – zastrzega Roland Wrzeciono.

To duży zastrzyk finansowy dla firm

Były to trzeci i czwarty z planowanych na ten rok 6 naborów, które ogłosi albo już ogłosiło OCRG. Pieniądze, które można w nich pozyskać, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, czyli z unijnej puli regionu. Nabory wniosków trwały od 1 do 8 lipca.

Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na wsparcie firm i lokalnego biznesu w woj. opolskim zarezerwowano 160 mln euro. Dotychczas OCRG ogłosiło dwadzieścia jeden naborów; siedemnaście z nich rozstrzygnięto. – Zakontraktowanych, czyli zarezerwowanych w podpisanych już umowach, jest już prawie osiemdziesiąt procent tej puli. A to oznacza, że opolska gospodarka dostała potężnych zastrzyk finansowy, który pozwolił jej pójść naprzód – podsumowuje marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W tym roku OCRG planuje ogłosić jeszcze dwa nabory: na nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (nabór odbędzie się we wrześniu, w puli będzie 6,4 mln zł) oraz na innowacje w firmach (nabór zaplanowano na grudzień, w puli będzie 14,7 mln zł).

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy