O funduszach w subregionie kędzierzyńsko-strzeleckim

Pieniądze unijne coraz bliżej, również coraz bliżej mieszkańców. Subregion kędzierzyńsko-strzelecki był pierwszym subregionem, w którym rozmawiano o możliwościach realizacji partnerskich projektów samorządowych. Kolejne spotkania już w przyszłym tygodniu.

Zgodnie z zapowiedzią,  spotkaniem w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęły się spotkania w subregionach, połączone z warsztatami, by samorządom lokalnym pokazać więcej szczegółów programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” i jak najlepiej się do nowych projektów przygotować.

Wspólnie zarządzamy funduszami

Marszałek Andrzej Buła już od kilku tygodni podkreśla, że w tej perspektywie jeszcze w większym stopniu niż do tej pory będziemy zarządzać funduszami europejskimi poprzez subregiony. Subregiony będą decydować o podziale jeszcze większych kwot niż dotychczas – wcześniej było to 14% naszego programu regionalnego, teraz będzie to już 27% całej kwoty.

To oznacza, że będzie to kwota niemal 262 milionów euro. Po raz pierwszy subregiony będą mogły decydować o  podziale części pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie, kierowane bezpośrednio do mieszkańców – na ten cel w subregionach będzie 56,6 miliona euro. O jakich działaniach będą decydować subregiony? Jak wymienia dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWO Karina Bedrunka,  w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie to min. efektywność energetyczna, zapobieganie zagrożeniom, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność, niska emisja i mobilność, dziedzictwo kulturowe oraz kultura i turystyka. W przypadku projektów miękkich będą to pieniądze na edukację przedszkolną i edukację ogólną, edukację włączającą, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktykę zachowań społecznych dzieci i młodzieży, usługi zdrowotne dla osób starszych i społeczne dla osób niesamodzielnych oraz opiekę długoterminową.

Samorządy gotowe do działania

Subregion kędzierzyńsko-strzelecki może liczyć na około 42,5 miliona euro z programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027”. Prezydent Kędzierzyna-Koźla, Sabina Nowosielska podkreśla, że samorządowcy są już niecierpliwi. – Chcemy wiedzieć, na co, jako subregion możemy liczyć. Mamy przygotowaną strategię subregionu, wiemy, co będziemy chcieli robić. Na pewno będziemy chcieli inwestować w ścieżki rowerowe, w bezpieczeństwo, ale to jest decyzja całego subregionu. Razem, ze wszystkim włodarzami będziemy musieli znaleźć propozycje współpracy – mówi. Starosta strzelecki Józef Swaczyna dodaje zaś, że teraz każdy samorząd powinien sobie odpowiedzieć, co może przygotować i na co może złożyć wnioski. – Czy wszystkie samorząd będzie stać na te projekty i na wkłady do tych projektów, bo to też jest bardzo ważne – zastanawiał się, przypominając o trudnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych. Mówił, że do wszystkich konkursów samorząd powiatu startować nie będzie, ale do niektórych na pewno, m.in. tych związanych z rewitalizacją.

Z tego spotkania cieszył się m.in. radny województwa Robert Węgrzyn, który mówił, że polityka na szczeblu regionu w naszym województwie pokazuje skuteczność samorządu województwa, związaną z pozyskiwaniem środków europejskich.

 

Kolejne spotkania w subregionach już niebawem: 21.02 – Aglomeracja Opolska, 24.02 – Subregion Północny ,a 1.03 – Subregion Brzeski.

A trochę liczb, dotyczących programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” tutaj.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy