Stypendia Marszałka dla studentów – trwa nabór wniosków

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla studentów.

Wnioski mogą składać studenci, którzy mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach opolskich i poza regionem.

Nabór trwa  od 7 do 22 grudnia 2022 r. 

To stypendium za  osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2021/2022 –  średnia ocen za rok akademicki 2021/2022 nie niższa niż 4,7 oraz udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, albo inne osiągnięcia.

Jedno stypendium wynosi 500 zł miesięcznie wypłacane przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według określonego wzoru.

A wszystkie szczegóły o naborze tutaj.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy