Stypendia Marszałka

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów.

Do składania wniosków zapraszamy uczniów/słuchaczy szkół dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie (tj. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu, Zespół Szkół Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu oraz Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku). Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 1 do 9 września 2022 roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Jedno stypendium dla uczniów/ słuchaczy wynosi 350 zł miesięcznie i jest wypłacane przez 10 miesięcy.

Kompletne wnioski należy składać w:

 • sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, lub
 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, lub
 • polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

O zachowaniu terminu decyduje:

 • data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub
 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, lub
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.;

Zgodnie z §4 Regulaminu, o Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego ubiegać się mogą uczniowie/ słuchacze spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. minimalna średnia ocen za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2021/20224,75, oraz
 2. inne osiągnięcia.

Regulamin stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

Wniosek o stypendium

 __________________________________________________________________

Informacja:
Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel. 77 44 67 834

dep@opolskie.pl

Nasze serwisy