Nadal inwestujemy w kanalizację

Prawie 65 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał zarząd województwa opolskim samorządowcom na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej. Nadal przed wójtami i burmistrzami stoi wiele wyzwań, a zaawansowanie w tej dziedzinie jest różnorodne. Najtrudniej mają gminy wielkoobszarowe.

W osiemnastu gminach będą prowadzone inwestycje związane m.in. z budową kanalizacji, rozbudową sieci wodociągowej czy budową oczyszczalni ścieków. Największe dofinansowanie, jakie otrzymały gminy, wyniosło 5 milionów złotych. Przekazano je m.in. na budowę  oczyszczalni ścieków w Chrzelicach, kanalizacji sanitarnej w Mnichusie i Krasiejowie, kanalizacji w Kamienicy czy  sieci kanalizacji sanitarnej w Łowoszowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w Grodzisku.

Jak zauważa Sylwester Lewicki burmistrz Olesna, jego gmina jest jedną z największych obszarowo w województwie opolskim. Stąd też wynikają problemy związane z przyłączeniem kanalizacji do każdego gospodarstwa. – Jesteśmy po modernizacji oczyszczalni ścieków, teraz otworzyła się możliwość budowy kanalizacji do kolejnych wiosek. Proces nie jest łatwy, ponieważ zdarza się, że miejscowości oddalone są od siebie około 20 kilometrów. Staramy się jednak łączyć inwestycje ze sobą – mówi burmistrz. Jak zapowiada, większość domów mieszkańców Łowoszowa zostanie podłączonych do kanalizacji. Roland Wrzeciono prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie w gminie Ozimek cieszy się z dotacji. – W naszej gminie dwie miejscowości wymagają skanalizowania, oprócz Mnichusa zostaną nam jeszcze Kuziory – mówi Roland Wrzeciono.

Rozbudowa będzie również sieć wodno-kanalizacyjna na terenie miejscowości Popielów-Kabachy. – Otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 3 miliony złotych. Kanalizacja będzie miała długość 6 kilometrów, przyłączonych będzie 30 domów. Zbudujemy dodatkowo 2 kilometry wodociągu. Nasza gmina jest na etapie finalizacji związanej z siecią kanalizacyjną – mówi wójt Popielowa Sybilla Stelmach.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła zaznacza, że są to inwestycje wymagające wsparcia. – Zwracałem uwagę Komisji Europejskiej w 2013 roku, że musimy położyć akcent na trzy fundamenty czyli: woda, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków.  Do tego jak dołożymy remont dróg, ludzie będą chcieli w danych miejscowościach pozostać. Chciałbym, aby nowa perspektywa unijna była również skoncentrowana na tych inwestycjach. Dziś musimy zrobić analizę potrzeb na najbliższe lata – mówi marszałek.

O zmianie komfortu życia na wsiach mówi członek zarządu województwa opolskiego Antoni Konopka. – Na obszarach wiejskich ważny jest standard życia i dbałość o środowisko. Walkę o dobrą wodę mamy już za sobą. Dziś poprawiamy jakość powietrza, gospodarkę odpadów, poprawiamy infrastrukturę – podkreśla.

Gospodarka wodno-ściekowa – beneficjenci

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy