Podnieś kwalifikacje z unijnym wsparciem

Do 9,5 tys. zł dofinansowania z UE w postaci bonu szkoleniowego dla dorosłych mogą dostać w podlegającym samorządowi województwa Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki mieszkańcy Opolszczyzny na podniesienie kwalifikacji. Projekt ruszył 31 stycznia.

Bony przyznawane są w ramach unijnego projektu „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dużej akcji woj. opolskiego „Opolscy zawodowcy 2022”.

– To świetna oferta dla tych osób, które dzięki podniesieniu kwalifikacji mogą znaleźć lepszą pracę, liczyć na lepszą pensję albo zmienić profesję – mówi członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. – Bony są proste do pozyskania i można po nie sięgać przez cały rok, aż do wyczerpania puli 8 milionów złotych dostępnych w ramach projektu. Trzeba tylko pamiętać, że szkolenie, które ktoś zechce sfinansować bonem, musi podnosić kwalifikacje, czyli kończyć się certyfikatem lub egzaminem.

Wniosek o przyznanie bonu można składać od 31 stycznia do podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

– Żeby dostać taki bon, trzeba najpierw znaleźć szkolenie z Bazie Usług Rozwojowych, zarejestrować się w niej, a potem wysłać do nas pocztą, kurierem lub przez platformę ePUAP prosty formularz wniosku dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty” – wyjaśnia Tomasz Hanzel, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. – Na szkolenie można się zapisać dopiero po podpisaniu z nami umowy. Potem trzeba wpłacić firmie szkoleniowej 15 procent wkładu własnego, odbyć szkolenie, zdać egzamin lub zdobyć certyfikat, złożyć do nas wniosek o refundację kosztów, a my zapłacimy firmie szkoleniowej pozostałe 85 procent wartości szkolenia. Może to być maksymalnie 9,5 tysiąca złotych.

Z bonów szkoleniowych dla dorosłych w ramach projektu „Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe” mogą skorzystać osoby dorosłe z województwa opolskiego, a także uczące się lub studiujące w województwie. – To wsparcie dla każdego, w szczególności dla osób o niskich kwalifikacjach, dla osób w wieku  50 lat i więcej oraz dla mieszkańców obszarów wiejskich. Tym osobom bony przyznawane będą w pierwszej kolejności – zaznacza Michał Durzyński, kierownik Działu Wsparcia Kadr dla Gospodarki OCRG. – Mogą z tego wsparcia skorzystać także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Projekt potrwa do 30 września 2023 r. W ramach tego projektu kwalifikacje ma podnieść co najmniej 750 osób.

Prósz bonów szkoleniowych dla dorosłych w OCRG można też dostać:

– dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z ramach projektu „Operator systemu popytowego w ramach Działania 7.5 RPO WO 2014-2020”

– dofinansowanie do usług specjalistycznych (m.in. doradztwa prawnego, księgowego, pozyskiwania patentów, badań laboratoryjnych itd.) w ramach projektu Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MŚP…”

Więcej informacji o wsparciu w ramach wszystkich tych projektów można znaleźć na stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Projekty”. Wszelkie pytania dotyczące bonów lub innych form wsparcia dostępnych w OCRG można zadawać pisząc na adres: szkolenia@ocrg.opolskie.pl lub info@ocrg.opolskie.pl albo dzwoniąc na numer 77 40 33 660 lub 77 40 33 615.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy