Kształcenie ustawiczne – sposób na ciągły rozwój

Jak wygląda polityka edukacyjna i zatrudnieniowa w woj. opolskim i czy Opolanie są zainteresowani podnoszeniem swoich zawodowych kwalifikacji – tego m.in. dotyczyła debata podczas III Opolskiego Forum Zawodowego zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

– Bardzo nam zależy na podkreślaniu roli i znaczenia pracy w życiu człowieka i przywracaniu etosu pracy, który był wyznacznikiem naszego regionu. Praca to sposób rozwoju osobistego, zaspokajania potrzeb, ale również zmieniania otaczającej nas rzeczywistości. To ważny temat, o którym warto rozmawiać – podkreśla Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego. Kształcenie ustawiczne to proces stałego rozwijania, odnawiania i doskonalenia swoich kwalifikacji. Daje szansę na to, by stale podnosić swoją wartość na rynku pracy, w ten sposób realizować zawodowe plany i własne aspiracje. Trwa przez całe jej życie, więc dotyczy każdego z nas na każdym etapie ścieżki zawodowe.

Marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła mówił z kolei o różnych instrumentach, z których może skorzystać przedsiębiorca, by szkolić swoich pracowników, m.in. Krajowym Funduszu Szkoleniowym. – Pojawiają się też nowe możliwości, ponad 9 mln zł, które będzie przeznaczone w OCRG na to, by dofinansować szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji – mówił. – Tu zgłaszać się będą mogli sami pracownicy, wybrać firmę szkoleniową, dostać odpowiedni certyfikat i uzyskać na ten cel dofinansowanie w wysokości powyżej 9 tys. zł. Jesteśmy w trakcie pisania tego projektu – zaznaczył. I dodał: To pokazuje, że tych kwalifikacji naszym mieszkańcom możemy dać bardzo dużo, a potrzeba rynku jest ogromna.

III Opolskie Forum Zawodowe odbyło się 16 listopada 2021 r. w Hotelu Słociak w Opolu. – Podczas Forum rozmawialiśmy o możliwościach kształcenia ustawicznego, z jakich mogą skorzystać mieszkańcy naszego województwa. Wybór jest naprawdę duży. Zastanawialiśmy się też, jak można w przyszłości rozwijać te możliwości, przede wszystkim w oparciu o Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dodał Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Dyrektor WUP zachęcał też do podejmowanie wyzwania, jakim jest dokształcanie. – Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że sam zawód dziś to nie wszystko. To również umiejętności, przede wszystkim praktyczne, o które trzeba dbać i trzeba je rozwijać. Zarówno w miejscu pracy, jak i dokształcać się poza nim – mówił. – Dzisiejsze czasy i dynamika zmian powoduje to, że nie można stać w miejscu. Trzeba pozyskiwać nową wiedzę i myśleć o swoim rozwoju, nie tylko dla pracodawcy, ale także dla samego siebie. Coraz więcej jest ofert dających takie możliwości. Wiele jest też instytucji, w których można dostać wsparcie na ten cel, choćby Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy czy Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Debatę poprowadziła Irena Wolińska, wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia i niezależny ekspert rynku pracy, a w gronie prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat honorowym nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

– Chcielibyśmy przede wszystkim porozmawiać z przedsiębiorcami na temat ich potrzeb związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wspólnie zastanowić się, w jaki sposób jednostki samorządu województwa mogłyby przyczynić się do rozwoju kompetencji pracowników – mówi Renata Cygan, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. – Z doświadczenia wiemy, że zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji przez pracodawców i pracowników jest coraz większe.

Tylko w 2021 roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono ponad 6 mln zł na kształcenie ustawiczne w województwie opolskim.

W forum uczestniczyli też przedsiębiorcy. Poszukujemy pracowników gotowych, wykwalifikowanych do podejmowania pracy na naprawdę szerokim spektrum stanowisk, bo zatrudniamy zarówno pracowników produkcyjnych, jak i specjalistów, mamy centrum inżynieryjne. Wachlarz kompetencji, których poszukujemy jako pracodawca jest więc naprawdę szeroki – mówiła Aleksandra Nowak-Kmieć, HR Manager w Polaris Polska. – Jesteśmy też gotowi wyposażyć w te kompetencje pracowników, którzy przychodzą do nas do pracy. Szkolimy pracowników z każdego zakresu, który dotyczy naszej działalności. Są to szkolenia zarówno specjalistyczne, certyfikacyjne, operatorzy wózków widłowych, spawacze, szkolenia zaawansowane jeśli chodzi o informatykę czy technologię. W związku z tym każde wsparcie, które dostajemy z instytucji otoczenia biznesu komercyjnych czy prywatnych jest dla nas przedsiębiorców na wagę złota.

– Dla nas kształcenie ustawiczne to przede wszystkim rozwój i na to stawialiśmy – wcześniej samodzielnie, a teraz dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Mamy to wsparcie dlatego, że uważamy, że firmę tworzą ludzie i trzeba cały czas w nich inwestować i rozwijać, by mogli swoją wiedzę pogłębiać. Pandemia jeszcze to wzmogła, bo mogliśmy ten czas lepiej wykorzystać – Radosław Gliński, dyrektor zarządzający Nestro Polska w Starym Oleśnie. –w ostatnim roku Przeszkoliliśmy ponad 60 ze 130, czyli prawie połowę załogi w ostatnim roku. Tak dużego szkolenia merytorycznego w różnych dziedzinach jeszcze nie mieliśmy.

KK/OCRG

 

 

Nasze serwisy