Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – projekty na 2021 rok

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań   własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota  w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł.

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 marca 2021 roku przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Opolskiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego na 2021 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Uchwałą tą przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2021 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 356 zadań w 359 sołectwach.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków,   zostały określone w umowach zawartych pomiędzy Województwem Opolskim a gminami wymienionymi  w „Liście wnioskodawców MIS” na 2021.

———————————————————————————————————————————–

Czy Twoje sołectwo zrealizuje w tym roku projekt z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej? Możesz to sprawdzić na mapie – szukaj tutaj:    Mapa projektów MIS  

———————————————————————————————————————————–

Nabór na realizację zadań w roku 2021 trwał od 15 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 356 zadań w sołectwach dla 359 sołectw – na łączną kwotę dofinansowania 1 794 000 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania:

  • MIEJSCA PUBLICZNE w tym: altany, wiaty, boiska, siłownie zewnętrzne, drogi i chodniki, zagospodarowanie placów, sanitariaty, miejsca związane upamiętnieniem historii i tradycji sołectwa, przystanki autobusowe i rowerowe – 118 / 33%
  • ŚWIETLICE WIEJSKIE w tym: remonty, doposażenie, poprawa funkcjonalności, zagospodarowanie terenu wokół – 106 / 30%
  • PLACE ZABAW w tym: doposażenie i modernizacja, ogrodzenia i poprawa bezpieczeństwa – 61 / 17%
  • ZAKUPY SPRZĘTU w tym: kosiarki, ławy, stoły, namioty festynowe, monitoring, nagłośnienie, sprzęt sportowy – 36 / 10%
  • INNE w tym: oświetlenie, zieleń, wydarzenia itp. – 23 / 7%
  • STRAŻACY w tym: doposażenie i remont remiz – 12 / 3 %

Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2021 r.

LISTA WNIOSKODAWCÓW MIS na 2021 rok

Przypominamy, że wszystkie dokumenty dot. Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej znajdują się  na stronie https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy